دکتر محمدرضا صالحی سلمی

دکتر محمدرضا صالحی سلمی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر محمدرضا صالحی سلمی

Dr. Mohammadreza Salehisalmi

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسموپرایمینگ بذر، محلولپاشی روی و آهن بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 8، شماره: 2
2 اثر تنش شوری بر رشد، میزان پرولین، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی گیاه شورپسند خرفه ساحلی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 21
3 اثر سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و شاخص های فیزیولوژی در نخل زینتی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 8، شماره: 28
4 اثر سایه دهی بر رشد، نمو و میزان برخی عناصر معدنی گل محمدی (Rosa damascene Mill.) در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 26
5 ارزیابی اثر قارچ اندوفیت Serendipita indica بر ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گل نرگس (Narcissus tazetta L.) در بسترهای مختلف کشت (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 53
6 ارزیابی شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز چهار گونه چمن گرمسیری در واکنش به تنش های خشکی و شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 9، شماره: 4
7 ارزیابی میزان کاهش شدت صوت در گیاه ناترک (Dodonaea viscosa L.) به عنوان دیوار سبز رایج شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 2
8 امکان‌سنجی تشخیص برخط بیماری آتشک در گیاه لیلیوم به کمک سامانه ماشین بینایی و خوشه‌بندی K-means (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
9 Study of two hybrid lily (Longiflorum×Asiatic) cultivars ʻNashvilleʼ and ʻMerluzaʼ defensive some mechanisms against drought stress (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 50
10 بررسی اثر جنس بسته بندی و تیمارهای شیمیایی بر کیفیت بذر بسته بندی شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 4، شماره: 16
11 بررسی بیوشیمیایی، رشد رویشی و زایشی دو رقم بامیه تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 2، شماره: 1
12 بررسی تاثیر افزایش محتوی ژنومیک DNA بر بیان ژن کاتالاز و میزان مقاومت به شوری در دو رقم نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
13 بررسی رخدادهای فیزیولوژیکی و آنزیمی در هنگام پیری گل مریم تحت تاثیر سالیسیلیک اسید و نیتروپروسایدسدیم (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
14 بررسی رشد رویشی و بیوشیمیایی معدنی گل محمدی آبیاری شده با سطوح مختلف کلریدسدیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 8، شماره: 1
15 پاسخ جوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز به درجه حرارت و نور در چهار گونه چمن گرمسیری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 10، شماره: 37
16 پیش بینی و کنترل محتوای رطوبت گیاه چمن توسط یک سامانه هوشمند با بکارگیری پردازش تصویر و الگوریتم رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 5، شماره: 2
17 تاثیر میدان مغناطیسی بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گل همیشه بهار در سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 23، شماره: 4
18 توسعه سامانه هوشمند تشخیص بیماری آتشک در گیاه لیلیوم با استفاده از روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 3
19 شکستن خواب و بهبود جوانه زنی بذر دو گونه گل ماهور (Verbascum L.) تحت تاثیر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 12، شماره: 44
20 طراحی و توسعه سامانه بینایی ماشین به‌منظور پیش‌بینی محتوای کلروفیل و کارتنوئید برگ گیاهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
21 طراحی و توسعه سامانه کنترل هوشمند تعیین آب مورد نیاز گیاهان گلخانه ای با کمک بینایی ماشین (مورد مطالعه: گیاه حسن یوسف) (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 2
22 طراحی و ساخت سامانه برخط به منظور پایش وضعیت آبی گل لیلیوم به کمک بینایی ماشین (دریافت مقاله) مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 8، شماره: 4
23 کشت سوسپانسون سلولی، تولید جنین سوماتیکی و بذر مصنوعی در ارقام مختلف سیب زمینی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 43
24 مقایسه تیمارهای سرمادهی، اسیدسولفوریک، خراش دهی، نیترات پتاسیم و هیدروپرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز بذر درختچه مورد (Myrtus communis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 11، شماره: 40
25 مقایسه روش های پرورش، عملکرد و فناوری گلخانه های تولیدکننده گل بریدنی رز در دو شهرستان اندیمشک و دزفول در استان خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 6، شماره: 2
26 مقایسه فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چمن اسپورت مورد کشت در فضای سبز شهرستان شیراز با چمانواش بلند به منظور جایگزینی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 18
27 واکاوی نگرش پاسخگویان نسبت به جایگاه گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی در دوران قرنطینه ناشی از کووید-۱۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باگاس و نیترات پتاسیم بر رشد رویشی دانهال های پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
2 اثر محلول پاشی کودهای حاوی آهن بر کیفیت میوه توت فرنگی Fragaria × ananassa Duch رقم کاماروزا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر محلولپاشی روی و آهن بر عملکرد، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت لوبیا چشم بلبلی (.L unguiculata Vigna) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
4 اثرات اسید اگزالیک و عصاره الکلی برهموم بر برخی شاخصهای بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی آریل های تازه انار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثرات پومیس و کودآبیاری بر رشد رویشی و برخی شاخص های بیوشیمیایی دانهال های زردآلوی بومی باغملک (استان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
6 اثرات فیلترکیک و نیترات کلسیم بر رشد رویشی و میزان برخی عناصر در دانهال های پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
7 اثرات کودهای آهن، غلظت آهن و زمان کاربرد بر محتوای آهن گیاه توت فرنگی Fragaria × ananassa Duch رقم کاماروزا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 اثرات نوع کود آهن، غلظت آهن و زمان مصرف کود حاوی آهن بر میزان رنگدانه های فتوسنتزی گیاه توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) رقم کاماروزا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
9 ارزیابی برخی صفات کمی میوه و اسیدهای چرب روغن توده های گردوی منطقه ایذه (استان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 ارزیابی علف کشهای مختلف بر کنترل علفهای هرز در چمن آفریقایی((Cynodon dactylon L در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
11 بررسی اثر اسانس نعناع بر ویژگی های مرفولوژیکی گل بریدنی رز رقم ’باکارا ‘ (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
12 بررسی اثر اسید هیومیک بر ویژگیهای مورفولوژیک و رنگیزه های گل جعفریspp. s et a (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
13 بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه شش گل زینتی آهار، جعفری، اشرفی، همیشه بهار،تاج خروس و داودی بذری (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی اثر تنش شوری و قارچ تریکودرما بر برخی صفات مورفولوژیکی بر گل شاخه بریده لیسیانتوسEustoma grandiflorum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
15 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر اندام زایی مستقیم گیاه دارویی مریم گلی .Salvia officinalis L در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
16 بررسی اثر شوری سدیم کلرید بر برخی از شاخص های رشدی، عناصر غذایی و کربوهیدرات محلول 4 گونه از گیاهان پوششی مورد کشت در فضای سبز شهرستان اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
17 بررسی اثر شوری سدیم کلرید بر برخی از صفات مورفولوژیکی 4گونه از گیاهان پوششی درشرایط آب هوایی خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
18 بررسی اثر غلظتهای مختلف محیط کشت MS و تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر جوانه زنی و کالوسزایی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
19 بررسی اثر قارچ های خاکزی برخصوصیات رشدی گیاه اپونتیا و نقش آنها در توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
20 بررسی اثر نور با کیفیتهای متفاوت بر میزان آنتوسیاین، جذب محلول، مالون دی آلدهید و عمر گلجایی رز (Rosa hybrid L.) رقم دولس ویتا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 بررسی اثرات فضای سبز شهری بر خصوصیات روحی و روانی شهروندان اندیمشک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 بررسی اسانس های حاوی اس کارون و کارواکرول بر ویژگی های بیوشیمیایی - گل بریدنی رز رقم ’باکارا ‘ (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
23 بررسی اسانس های حاوی اس- کارون و کراواکرول برویژگی های مورفولوژیکی گل بریدنی رزرقم ، باکارا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
24 بررسی القای کالوس در گیاه دارویی مریم گلی .Salvia officinalis L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
25 بررسی تاثیر غلظت های مختلف کلشیسین و مدت زمان تیمار در دو رقم نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
26 بررسی تأثیر سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریشه زایی و تولید نوساقه در کشت درون شیشه ای ارقام مختلف سیب زمینی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 بررسی تغییرات اسید آمینه پرولین و قند محلول در شرایط تنش شوری و همزیستی قارچ تریکودرما در گل شاخه بریده لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
28 بررسی تنش مکانیکی بر رشد و نمو بادمجان قلمی (Solanum melongena L (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
29 بررسی تنوع ریختی گونه های جنس گل ماهور (Verbascum) متعلق به تیره میمونی در استان خوزستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
30 بررسی تنوع ژنتیکی کلون های کاکتوس اپونتیا (Opuntia ficus- indica L) در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
31 بررسی تولید کالوس از گیاه دارویی مریم گلی Salvia officinalis L در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
32 بررسی ریخت شناسی بخش های رویشی چهار گونه از جنس فرفیون Euphorbia L (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
33 بررسی ساختار، میزان تولید و بازار فروش گلخانه های تولیدکننده گل شاخه بریده رز دو شهرستان اندیمشک و دزفول در استان خوزستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 بررسی عمرگلجایی ژربرا(Gerberajamesoniil) ازطریق سالیسیلیک اسیدو8- هیدروکسی کینولین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
35 بررسی عمرگلجایی ژربرا(Gerberajamesoniil) ازطریق متیل جاسمونات و8- هیدروکسی کینولین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
36 تاثیر اندازه قلمه و قارچ های محرک رشد گیاهی تریکودرماTrichodermaو پریفورموسپراPiriformosporaبر ریشه زایی و رشد رویشی قلمه های دراگون فروتHylocereus undatus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
37 تاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی خرما رقم خضراوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
38 تاثیر کاربرد اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل شاه اشرفیCosmos spp (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
39 تاثیر میکروریزا و سطوح مختلف نیتروژن بر فاکتورهای گلدهی گل شاخه بریده مریم (.Polianthes tuberosa L) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
40 گزارش E. serpens Euphorbia hirta از خانواده فرفیون به عنوان دو گونه جدید مهاجم برای استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
41 گزارش Euphorbia hypericifolia از خانواده فرفیون به عنوان یک گونه جدید مهاجم برای استان خوزستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
42 گیاهان داروئی و اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
43 مقایسه اثرات صمغ عربی خالص و سنتی بر عمر انبارمانی میوه توت فرنگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
44 مقایسه شاخصهای رشد رویشی و عناصر کم مصرف در دانهالهای برخی ژنوتیپ های زردآلوی استان خوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 مقایسه فراسنجه های تولید گاز کاکتوس علوفه ای با سیلاژ ذرت و یونجه در گوسفند عربی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران