دکتر مهری دیناروند

دکتر مهری دیناروند دانشیار زیست‌ شناسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان بخش تحقیقات جنگلها و مراتع

دکتر مهری دیناروند

Dr. Mehri Dinarvand

دانشیار زیست‌ شناسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان بخش تحقیقات جنگلها و مراتع

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Taxonomic Revision on Aquatic Vascular Plants in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 23، شماره: 66
2 ارزیابی تنوع گونه ای و غنای پوشش گیاهی در دو کانون گرد و غبار استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 4
3 ارزیابی توالی ثانویه کانون های گرد و غبار خوزستان با استفاده از گروه های عملکردی (PFTs) تحت شیوه های مختلف کشت نهال (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 1
4 ارزیابی شاخص های تنوع زیستی طی چهار سال در منطقه بگعان استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 3
5 ارزیابی مدل AquaCrop برای دو گونه مرتعی جو و یونجه خودرو در منطقه حفاظت شده شیمبار، استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 2
6 Rottboellia cochinochinensis, a new weed for Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 14، شماره: 2
7 تنوع گونه ای و شناسایی گروه های عملکردی گیاهی در مراتع مشجر منطقه حفاظت شده شیمبار در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 15
8 حذف زیستی کادمیوم به وسیله عدسک آبی (پتانسیل یابی پالایش سبز آب و پساب) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
9 ردیابی طوفان های شدید گردوغبار در جنوب غرب ایران با استفاده از مدل HYSPLIT (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 13، شماره: 1
10 روند تغییرات زمانی پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار جنوب اهواز (مطالعه موردی: منطقه حنیطیه شهرستان کارون) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 13، شماره: 3
11 گیاه پالایی نیکل از محیط هیدروپونیک به کمک علف شاخی (Ceratophyllum demersum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 2
12 گیاهان دارویی خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 14، شماره: 1
13 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده شیمبار (استان خوزستان) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 7، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Anatomical and morphological study of stem, leaf and peduncle in some species of Potamogeton (Potamogetonaceae) in the north of Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
2 Anti-cancer effect of Mandragora.autumnalisextracts on the Hela cell line. (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
3 اثر روش های تثبیت بیولوژیک بر پوشش گیاهی بومی در کانون های گرد و غبار استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 احیای کانونهای گردوغبار خوزستان با روشهای مبتنی بر طبیعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی شاخص تحمل به آلودگی گرد و غبار دو گونه بیابانی شورپسند تاغ و قره داغ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
6 بررسی اثر گرد و غبار بر خصوصیات مورفولوژیکی گونه اشنان (Seidlitzia rosmarinus L.) تحت شرایط شوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
7 بررسی اثر گرد و غبار بر روی شاخص کیفیت نهال گونه تاغ (Haloxylon aphyllum) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
8 بررسی بازدهی حذف کلی فرم کل و مدفوعی در فاضلاب تصفیه شده شهری اهواز با کاربرد گونه عدسک آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
9 بررسی پوشش گیاهی منتخبی از تالاب های پارک ملی دز در دو فصل تابستان و پاییز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
10 بررسی تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی منتخبی از تالابهای پارک ملی دزدر دوفصل تابستان و پاییز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
11 بررسی فلور گیاهی تیره میخک آزادراه خرم آباد - اندیمشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
12 پالایش نیکل از زه آب ها توسط گیاهان آبزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 پایش تغییر کاربری و پوشش اراضی در کانون گردوغبار جنوب شرق اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
14 تصفیه زیستی کادمیوم از زه آب ها به وسیله گیاهان آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 تصفیه زیستی کادمیوم از زه آبها به وسیله گیاه چنگال آبی Ceratophyllum demersum (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
16 تکثیرگیاه دارویی درحال انقراض مهرگیاه ازطریق بذر Mandragora autumnalis (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
17 کاربرد عدسک آبی در کاهش نهایی بار آلی و جامدات معلق از فاضلاب تصفیه شده شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
18 گیاه آبزی دارویی کانالهای آب رسانی اهواز و حومه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
19 معرفی فلور کانون های گردوغبار در استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران