دکتر عبدالرسول طلایی

دکتر عبدالرسول طلایی Department of Surgery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

دکتر عبدالرسول طلایی

Dr. Abdolrasoul Talei,

Department of Surgery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.