دکتر سید رضا موسوی نیا

دکتر سید رضا موسوی نیا دانشیار حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سید رضا موسوی نیا

Dr. Seyedreza Mosavinia

دانشیار حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریه همسایگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 10
2 آینده پژوهی (الگوی امتداد حال) و کاربست نظریه های روابط بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 1
3 از ریالیسم کلاسیک تا ریالیسم ایرانی؛تحلیل نظری روابط خارجی ایران با قدرت های بزرگ1501-1979 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 4، شماره: 15
4 بازاندیشی در روش تلفیقی: مطالعه موردی؛ رویه تصمیم گیری ایران در برجام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 27
5 بهره امنیتی؛ امتیاز تجاری: گسستی تاریخی در روابط ایران با قدرت های بزرگ پس از شبه انقلاب های عربی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 90
6 تاثیر چالش های زیست محیطی بر محیط امنیتی ایران و همسایگان غربی (۲۰۲۲-۲۰۱۰) (دریافت مقاله) فصلنامه غرب آسیا دوره: 1، شماره: 2
7 دانشگاه آزاد اسلامی، بستر ساز توسعه اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 1، شماره: 9
8 رویکرد کلاسیک و نقد نظریه ی مدرن صلح؛ رهیافتی برای دولت های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 4، شماره: 13
9 ریشه های ملی گرایی جدید در بریتانیا و خروج از اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 12، شماره: 1
10 مرجعیت؛ الگویی ایده آل برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 98
11 ملی گرایی جدید در اروپا و پیامدهای آن برای ایران (از منظر جامعه شناسی سیاسی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
12 نقدی بر الگوی امتداد حال در آیندهپژوهی؛ نمونهپژوهی: تحریم های امریکا علیه ایران تا ۲۰۲۲ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 9، شماره: 35
13 نقش سلبی و ایجابی ساختار دو قطبی در تشدید بحران سوریه (۲۰۲۱-۲۰۱۱) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 12، شماره: 44