دکتر حسین تاجیک

دکتر حسین تاجیک Professor, Urmia University, Urmia, Iran

دکتر حسین تاجیک

Dr. Hossein Tajik

Professor, Urmia University, Urmia, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.