دکتر شهرام رهنما

دکتر شهرام رهنما عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

دکتر شهرام رهنما

Dr. sharhram rahnama

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رویکرد ابن سینا درباب تناسخ با تکیه بر رساله ی اضحویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 4، شماره: 8
2 جایگاه و نقش موعودگرایی در فرقه جناحیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 15
3 مبانی و فلسفه همگرایی اجتماعی در عصر نبوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 6، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جایگاه روحانیت زرتشتی درقرون نخستین ایران دوره اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
2 تاملی بر شکل گیری و اندیشه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (با تاکید بر سال های نخستین پس ازانقلاب اسلامی) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
3 تکوین دین اسلام درایران با تکیه بر قرون نخستین اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
4 توسعه در اندیشه ی روشنفکر عصر قاجار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
5 جامعه و زندگی اجتماعی در نظرگاه خواجه نصیر الدین طوسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
6 جامعه و نظام اجتماعی در اندیشه فارابی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
7 جستاری در انگیزه های حمله و سکونت اعراب در ایران(ابتدای فتوح تا اوائل عصر عباسی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آموزش تاریخ
8 حضور روحانیون در سیاست مطالعه موردی عصرپهلوی اول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
9 خاستگاه ،اندیشه ، شکل گیری و تداوم خوارج در صدر اسلام (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
10 رویکرد اجتماعی در تاریخ نگاری یعقوبی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
11 زمینه های نزدیکی و ورود اندیشه صوفیانه در تشیع (قرن 7 تا 10 ه ق) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
12 مبانی تفکر اجتماعی در اسلام و سهم آن در توسعه جوامع اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
13 نقش آموزش تاریخ در توسعه گردشگری استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری در استان لرستان مدل ها و روش های توانمندسازی گردشگری (با محوریت استان لرستان)
14 هویت و ایرانیت در تاریخ نگاری ابوحنیفه دینوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران