دکتر محمدرضا شاهرودی

دکتر محمدرضا شاهرودی دانشیار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا شاهرودی

دانشیار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 .مرور نظام مند پژوهش های انجام شده درباره تاثیر حیا بر استحکام خانواده (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 9، شماره: 4
2 آموزش روش های فهم حدیث در روایات امام باقر(علیه السلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 15، شماره: 2
3 ارزیابی تطبیقی جایگاه و کارکرد خبر واحد تفسیری در مبانی آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی دوره: 6، شماره: 11
4 اصول تعلیم بر پایه آیات و روایات (دریافت مقاله) فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی دوره: 4، شماره: 12
5 اصول مذاکرات سیاسی براساس منابع اسلامی (با تاکید بر مذاکرات عصر پیامبر(ص)) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 16، شماره: 55
6 الگوی خردورزی مدیران آموزش عالی در تفسیر المیزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 16، شماره: 31
7 بازخوانی آراء و ادله فقهی مذاهب اسلامی در مسئله بلوغ (با تاکید بر مخاطب شناسی روایات این حوزه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 9، شماره: 18
8 بازدارندگی نماز از فحشا و منکر با تکیه ‌بر آیه ۴۵ سوره عنکبوت (معنا و مبنا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفسیرپژوهی دوره: 6، شماره: 12
9 بازشناسی مفهوم تعمق در گستره آیات و روایات (با رویکرد بررسی موردی معنای متعمقون در روایت امام سجاد علیه السلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 2، شماره: 7
10 بررسی تطبیقی مبانی هرمنوتیست های قصد گرا و متفکران مسلمان (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 20، شماره: 77
11 بررسی رویکرد نقد تفسیر تسنیم به اختلاف قرائات (مبانی و معیارها) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن دوره: 10، شماره: 19
12 پیامدهای اندیشه های اخباریان در حوزه پژوهش های قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 15، شماره: 23
13 تاثیر حیای زن بر استحکام خانواده و آثار آن بر حیات طیبه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 14، شماره: 52
14 تبیین تاریخی شخصیت و رفتار اجتماعی همسران رسول خدا (ص) (با تاکید بر قرآن کریم و بافت تاریخی صدر اسلام) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 29، شماره: 74
15 تفسیر اخلاقی قرآن کریم با تاکید بر مبانی آن (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 15، شماره: 3
16 جستاری در حسن خلق و آثار آن از منظر قرآن و حدیث با تاکید بر اصلاح سبک زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 18، شماره: 69
17 جستاری در شعار «کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا « سیر تاریخی شکل گیری، معناشناسی و صحت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 13، شماره: 1
18 خانواده و کارکرد تربیتی آن در قرآن و روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 8، شماره: 2
19 شیوه های تربیت اجتماعی در احادیث امام حسین(ع) در منابع اهل سنت: مطالعه موردی امر به معروف و نهی از منکر (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 8، شماره: 1
20 طراحی مدل ساختارمندی تفکر استراتژیک مدیران آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 20
21 علم غیب امیرالمومنین۷ با تاکید بر نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 11، شماره: 44
22 گونه شناسی «مخاطبان» قرآن و نقش آنان در فهم معنای آیات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 6، شماره: 4
23 معرفی و نقد کتاب آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 1، شماره: 1
24 نقد مقاله آدم و فرشتگان، بررسی عناصر اساطیری در مآخذ اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 9، شماره: 33
25 نقش تاریخ در تفسیر قرآن کریم با تاکید بر تاریخ عصر جاهلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 9، شماره: 15
26 نقش تاریخ در تفسیر قرآن کریم با تاکید بر تاریخ عصر جاهلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 11، شماره: 15
27 نقش محوری استحیاء در راهبردهای فرهنگی جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول و روش مواجهه امامان (علیهم السلام) با مخالفان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
2 بررسی تفسیری مفهوم «لا اکراه فی الدین» در آیه 256 سوره البقره (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
3 بلندای خوات، شدن با زلال تحول آفرین بعثت؛ بررسی موردی شخصیت خوات از نظام جاهلی تا شهادت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
4 تحلیل روش مدیریتی امامان شیعه (علیهم السلام) در دوره های مختلف تاریخی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
5 شناسایی و بررسی عوامل موثربربهبود جذب سپرده دربانکها مطالعه موردی بانک اقتصادنوین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
6 مخاطب شناسی و نقش آن در روش مواجهه امامان شیعه (ع) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
7 معنا و مصداق صراط مستقیم در قرآن و روایات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
8 واکاوی تطور معنایی «ضرب و مشتقات آن» (با تأکید بر قرآن و روایات اسلامی) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی