دکتر مسعود فکری

دکتر مسعود فکری دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

دکتر مسعود فکری

دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «فشردگی» و «گستردگی» کلامی در ترجمه قرآن (موردپژوهی سوره انفال و توبه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 11، شماره: 23
2 آسیب شناسی کتابهای دانشگاهی در زمینه آموزش مهارتهای زبان عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 17، شماره: 28
3 اصول العامیه العربیه واثرها فی الجانب التوظیفی لتعلیمها کلغه ثانیه (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 8، شماره: 2
4 الاشکالیات اللغویه فی الترجمه الشفویه من الفارسیه الی العربیه بالاعتماد علی القواعد النحویه؛ دراسه میدانیه (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 12، شماره: 22
5 المواجهه والبناء فی المستوی الحضاری عند فوزی البکری (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 24، شماره: 1
6 انسجام و هدف مندی مواد آموزشی در عرصه آموزش مهارت های زبان بررسی موردی لغه الاعلام (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 15، شماره: 34
7 The role of the Qur'an in the development of the linguistic meaning of the singular "Abd" from the perspective of the theory of "the relative significance" and "Palmer". [In Arabic] (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی دوره: 3، شماره: 1
8 بازشناسی و امکان سنجی علم دینی بر مبنای نظریه علم مقدس سنت گرایان (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 11، شماره: 1
9 بررسی تطبیقی افعال معتل در دو زبان سامی (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 18، شماره: 62
10 تحلیل الموقف: مبادئ تدریس اللغه التواصلیه فی ضوء تصورات متعلمی و مدرسی اللغه العربیه و آدابها فی الجامعات الایرانیه (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 6، شماره: 11
11 تحلیل محتوای کتاب های «عربی زبان قرآن» متوسطه دوم (عمومی) بر اساس برنامه درسی و رویکرد ارتباطی آموزش زبان (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 17، شماره: 58
12 تحلیل و مقایسه معادل یابی عناصر فرهنگی رمان «روی ماه خداوند را ببوس» در دو ترجمه عربی با تکیه بر رویکرد «ایویر» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 12، شماره: 27
13 تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس ارزیابی عوامل روان شناختی و بین فردی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 6
14 چالشهای آموزش ترجمه عربی- فارسی در دانشگاههای ایران از نگاه استادان این حوزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 10، شماره: 23
15 دراسه العوامل الموثره فی صعوبه القواعد النحویه وتعقیدها فی النحو العربی القدیم (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 14، شماره: 26
16 دلالت تقدیم وتاخیر در قرآن کریم ازنظر معناشناسی و کاربست آن در ترجمه به فارسی (مطالعه موردی برخی آیات سوره آل عمران) (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 5، شماره: 9
17 مطالعه بازنمایی ایدئولوژیک ایران در روزنامه الشرق الاوسط با تکیه بر الگوی ون دایک (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 10، شماره: 34
18 معرفت خدا در بیان اهل بیت علیهم السلام و توجیه معرفت شناختی آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 10، شماره: 22
19 معناشناسی و ارزیابی ترجمه واژه عقل در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 16، شماره: 1
20 میزان اثربخشی روش آموزشی فعالیت-محور در یادگیری مهارت شنیداری زبان عربی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 14، شماره: 44
21 نیازسنجی برنامه درسی مهارت های زبانی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی(تحلیل مشکلات زبانی دانشجویان در مهارت های زبانی) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اسباب استمرار الصحوه الاسلامیه وبقائها من منظور القرآن الکریم (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
2 بررسی موانع تبلیغ دین در فضای مجازی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
3 تولید محصولات با ارزش افزوده از فراورده های جنبی تون ماهیان در صنایع کنسرو سازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
4 مزایا و ضرورت های ایجاد محیط کاری مثبت و شاد برای کارکنان در سازمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی