دکتر مصطفی مرادی

دکتر مصطفی مرادی دانشیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

دکتر مصطفی مرادی

Dr. Mostafa Moradi

دانشیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی روشهای مختلف کاشت بذر بر زنده مانی و استقرار نهال های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگل های نیمه خشک تنگ علمدار بهبهان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 4
2 The effect of green spaces on housing prices using Hedonic method in Iran (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 10، شماره: 2
3 برآورد ذخیره کربن خاک جنگل های حرا (Avicennia marina Forssk.) در استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 3
4 بررسی الگوی پراکنش مکانی انارشیطان (Tecomella undulata R.) در استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 3
5 بررسی ساختار توده های انارشیطان (Tecomella undulata R.) در استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 4
6 تاثیر جنگلکاری با گونه Prosopis juliflora بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک در تپههای شنی (پژوهش موردی: منطقه مگران شهرستان شوش) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 77
7 تاثیر میزان فاصله از رودخانه بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، کلنیزاسیون و اسپورزایی قارچهای میکوریز اربوسکولار همزیست با درختچه گز (Tamarix arceuthoides) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 78
8 گیاه پالایی خاک های آلوده به لجن مخازن نفتی به وسیله گونه کهور (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 4
9 مقایسه اثرات متقابل درون گونه ای پده در توده های خالص و آمیخته منطقه چهارآسیاب بهبهان با استفاده از تابع همبستگی نشان دار (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 27، شماره: 4
10 مقایسه تاثیر متغیرهای اقلیمی بر توده های سالم و متاثر از زوال بلوط ایرانی (Quercus brantti Lindl) در شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 7، شماره: 4
11 مقایسه خصوصیات محیطی و رسته بندی رابطه گونه های چوبی با عوامل محیطی در جنگل های شهرستان ایلام (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 3
12 مقایسۀ خصوصیات خاک و تنوع گونه‌ای قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست با گونۀ ارغوان (Cercis griffithii Boiss.) در رویشگاه طبیعی و دست کاشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 6، شماره: 1
13 همزیستی قارچ های میکوریز اربوسکولار با درختان پده (.Populus euphratica Oliv) در جنگلهای کنار رودخانه ای و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اگروفارستری و زارعت چوب حلقه مفقوده در اقتصاد بهبهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه بهبهان، چالش ها، فرصت ها و راهکارها در گام دوم انقلاب
2 اهمیت اجزا بارش در جنگل و عوامل موثربرآنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
3 The relationship between social support and corporate identity in schools (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
4 بررسی ویژگیهای کمی، زیتوده و ذخیره کربن درختان حرا( Avicennia marina)در استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
5 بیولوژی خاک ونقش آنزیم ها در حاصلخیزی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
6 پدیده ریزگردها و راه کارهای کاهش اثرات آن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 تاثیر آتش سوزی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در اکوسیستم جنگل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
8 تاثیر آشفتگی ها بر ذخیره کربن خاک در اکوسیستم های مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
9 تاثیر آلودگی کارخانه سیمان بهبهان روی وزن خشک و مساحت برگ های درخت کنار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
10 تاثیر عوامل محیطی بر میزان سقز درختان بنه (Pistacia atlantica) در جنگلهای زاگرس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
11 تحلیل مدلهای پارامتریک تنوع گونه ای جنگلهای حاشیه رودخانه ای در مارون بهبهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه بهبهان، چالش ها، فرصت ها و راهکارها در گام دوم انقلاب
12 تهیه نقشه تراکم تاج پوشش با استفاده از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8 (مطالعه موردی: مگران، استان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
13 شناسایی قارچ های میکوریز همزیست با گونه درختی شن (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
14 شناسایی قارچ های میکوریزی همزیست با گونه بادام بی برگ Amygdalus arabica olivler (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
15 قارچهای میکوریزی همزیست با گونه ارغوان Cercis griffithii Boiss. (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
16 گیاهان و همزیستی آنها با قارچهای میکوریز آربوسکولار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17 مدلسازی توزیع قطری درختان پده در توده های آمیخته طبیعی منطقه مارون بهبهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه بهبهان، چالش ها، فرصت ها و راهکارها در گام دوم انقلاب
18 معرفی اجمالی جنگلهای شهرستان بهبهان با تکیه بر فرصتها وچالشها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه بهبهان، چالش ها، فرصت ها و راهکارها در گام دوم انقلاب
19 معرفی روشهای نمونهبرداری فاصلهای در آماربرداری از جنگل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
20 مقایسه درصد همزیستی و تراکم جمعیت اسپور قارچ های میکوریزی همزیست با درختان گز در رویشگاه های مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی