دکتر حمید طالشی

دکتر حمید طالشی استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

دکتر حمید طالشی

Dr. Hamid Taleshi

استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی بالقوه گونه راش شرقی (Lipsky Fagus orientalis) در جنگل های هیرکانی ایران (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 2
2 ارتباط تنوع زیستی جانداران بزرگ خاکزی با درختان و درختچه های جنگل های حاشیه رودخانه مارون استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 12
3 ارتباط ماکروفون خاک با گونه های درختی گز و پده در جنگل های حاشیه رودخانه مارون، استان خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 2، شماره: 4
4 ارزیابی تغییرات مکانی جانداران خاکزی و تاج پوشش درختان با استفاده از نظریه فرکتال (مطالعه موردی: جنگل های حاشیه رودخانه مارون) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 6، شماره: 2
5 ارزیابی روشهای مختلف کاشت بذر بر زنده مانی و استقرار نهال های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگل های نیمه خشک تنگ علمدار بهبهان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 4
6 پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش بالقوه گونه بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) با استفاده از مدل سازی ترکیبی در جنگل های هیرکانی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 15
7 تاثیر آتش سوزی بر ساختار و زاد آوری درختان شاخه زاد بلوط استان لرستان (بررسی موردی منطقه تنگ قلعه کوهدشت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آللوپاتی عصاره ی برگ پده (Populus euphratica) روی رشد نهال های (Eucalyptus camaldulensis) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
2 بررسی تنوع برگ کنار(Zizyphus spina-christi) در گرادیان ارتفاعی، مطالعه موردی (منطقه ابوالفارس، استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 بررسی رابطه ماده آلی خاک با فاصله از رودخانه در منطقه چهار آسیاب حاشیه رودخانه مارون (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
4 پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای زیست اقلیمی در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
5 پیشبینی اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای زیست اقلیمی موثر بر کشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه بهبهان، چالش ها، فرصت ها و راهکارها در گام دوم انقلاب
6 تیپ بندی گونه های چوبی جنگل های حاشیه رودخانه مارون بهبهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
7 جنگل های حاشیه رودخانه به عنوان کانون تنوع زیستی در نواحی خشک مطالعه موردی: جنگل های حاشیه رودخانه مارون بهبهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
8 روشهای اندازهگیری برخی از فاکتورهای تاج پوشش مناسب برای جنگلهای زاگرس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
9 معرفی فلور، شکل زیستی و کوروتیپ های گیاهی منطقه چهار آسیاب بهبهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
10 معرفی و کاربرد سیستم اطلاعات سرزمین در ریزمقیاس سازی داده هایMERRA-۲ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS