دکتر مژگان فرهبد

دکتر مژگان فرهبد

دکتر مژگان فرهبد

Dr. Mojgan Farahbod

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط دست نویسی با حس حرکت در دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 7، شماره: 1
2 ارزیابی سن بینایی - حرکتی در دانش آموزان با نارساییهای یادگیری ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 9، شماره: 1
3 الگوهای پردازش حسی کودکان با اختلال اتیسم از دیدگاه مدل وینی دان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 10، شماره: 4
4 الگوی گرفتن قلم در دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 8، شماره: 1
5 بررسی شیوع اختلالات ستون فقرات در دانش آموزان با آسیب های بینایی و شنوایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 11، شماره: 2
6 بررسی مقایسه ای مهارت های بینایی-حرکتی در دانش آموزان سن دبستانی دارای افت شنوایی عمیق و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 13، شماره: 3
7 پایایی و روایی نسخه فارسی آزمون مقیاس سنجش فعالیت ها درکودکان فلج مغزی (ASK) (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 7، شماره: 3
8 تاثیر مداخلات کاردرمانی بر یکپارچگی بینایی- حرکتی کودکان با اختلال ویژه یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 7، شماره: 4
9 توانبخشی مبتنی بر جامعه و آموزش و پرورش فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 3، شماره: 2
10 رابطه یکپارچگی بینایی _حرکتی با دست نویسی در دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 6، شماره: 4
11 کاردرمانی مبتنی بر مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 22، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر توانبخشی در فضای مجازی بر ادراک روابط دیداری- فضایی دانش آموزان پسر با نارساخوانی مقطع دوم و سوم دبستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
2 تبیین خلاقیت، نوآوری و شکوفایی در آموزش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
3 توان بخشی مبتنی بر مدرسه: مطالعه مروری بر ضرورت ، رویکردها و مدل ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش