دکتر ایمان عشایری

دکتر ایمان عشایری دانشیار دانشگاه رازی

دکتر ایمان عشایری

Dr. Iman Ashayeri

دانشیار دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه روابطی برای تولید شتاب نگاشت مصنوعی در فلات ایران با رویکرد تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 4
2 ارزیابی تاثیر پریود پالس و شدت لرزه ای بر الگوی توزیع تغییر مکان جانبی در ارتفاع قاب های خمشی بتن آرمه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 9، شماره: 16
3 ارزیابی ضریب اصلاح طیف استاندارد ۲۸۰۰ برای تعیین پارامترهای لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه در زلزله های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 10، شماره: 2
4 استخراج معادلات انتشار امواج رایلی در سطح محیط نیمه بی نهایت غیراشباع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 1، شماره: 1
5 Preliminary Seismic Site Classification Map of Sarpol-e Zahab (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 20، شماره: 4
6 Urban Planning of Kermanshah City Based on the Seismic Geotechnical Hazards (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 17، شماره: 3
7 برآورد پتانسیل وقوع روانگرایی خاک با روش مرکب خوشه بندی میانگین مرکزی فازی و شبکه عصبی مصنوعی (FCM-ANN) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی روش آنالیز دینامیکی با رویکرد صریح در بارگذاریهای شدید (مطالعه موردی بر روی سه نمونه دال بتنی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 1
9 تاثیر مکش بر پاسخ لرزه ا ی خطی و خطی معادل خاکها ی غیر اشباع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 1
10 شناسایی سیستم دینامیکی خاک–سازه با استفاده از آزمایش ارتعاش محیطی (مطالعه موردی: پایه مسیر روزمینی قطار شهری کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 3
11 مروری بر تحلیل دینامیکی و مدل سازی عددی گسل ها با استفاده از روش اجزای مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 2
12 مطالعه آزمایشگاهی رفتار تغییر حجم و فشار تورمی خاک های رسی کوبیده شده (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 1، شماره: 1
13 مقایسه ی نتایج استخراج نیمرخ سرعت موج برشی ساختگاه با استفاده از دو روش معکوس بیشینه ی بیضویت و تحلیل طیفی امواج سطحی (مطالعه ی موردی: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه طیف خطر یکنواخت برای نواحی مختلف شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارزیابی آسیب پذیری ساختمانها با استفاده از ارتعاشات محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
3 ارزیابی اثرات ساختگاهی عوارض سطحی در مطالعات ریزپهنه بندی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارزیابی تاثیر پریود پالس و شدت لرزه ای بر الگوی توزیع شتاب در ارتفاعطبقات قابهای خمشی بتن آرمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 ارزیابی ضریب هدایت هیدرولیکی پوششهای رسی متراکم شده (CCL) در مدفنهای مهندسی – بهداشتی با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
6 ارزیابی نمونه ای ازساختمانهای بنایی غیرمسلح موجود درشهرکرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
7 ارزیابی ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ در بحث تحلیل و طراحی قابهای خمشی بتن آرمه تحت زلزله سرپل ذهاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
8 استخراج سرعت امواج فشاری و برشی برای محیط متخلخل کشسان غیر اشباع همسانگرد بدون کاهندگی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
9 اصلاح شاخص آسیب پذیری RISK-UE با استفاده از مایکروترمورها برای ساختمانهای اسکلت بنایی غیرمسلح در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 انتخاب بهترین شاخص آسیبپذیریRISK-UE با استفاده از میکروترمورها برای ساختمانهای اسکلت فولادی در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 EVALUATION OF UNSATURATED SOIL RESPONSE UNDER SEISMIC LOADING (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 Laplace Domain 3D Dynamic Fundamental Solutions of Unsaturated Soils (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
13 Thermodynamic approach to governing differential equations of unsaturated poroelastodynamic media (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
14 بررسی اثر فاصله از گسل بر شدت خرابی ایجادشده در سازه های بتن آرمه تحت زلزله های دور از گسل )زلزله رودبار -منجیل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
15 بررسی انتقال و انعکاس موج فشاری در برخورد با فصل مشترک محیط متخلخل غیر اشباع و جسم الاستیک تک فاز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی رفتاریک پل بتن آرمه مقاوم دربرابر زلزله تحت بارگذاری انفجاری غیرتماسی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بکارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تحلیل و تفسیر اطلاعات زیر سطحی با رویکرد خطرپذیری لرزه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
18 تحلیل پاسخ لرزه ای آبرفت غیر اشباع با استفاده از مدول برشی و نسبت میرایی تابع مکش (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
19 تحلیل پاسخ لرزه ای خطی معادل دو بعدی آبرفت شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
20 تحلیل غیر خطی پاسخ لرزه ای آبرفت های خاکی غیر اشباع (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 مدلسازی پارامترهای تناوبی خاکهای غیر اشباع و استفاده از آن در تحلیل پاسخ لرزهای خطی معادل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
22 مروری بر اثرات ساختگاهی زلزله و آسیب پذیری لرزه ای در کرمانشاه، سرپل ذهاب، اسلام آباد غرب و کنگاور پیش و پس از زلزله 21 آبان 1396 سرپل ذهاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
23 مطالعه آزمایشگاهی رفتار تغییرحجم و فشار تورمی خاکهای رسی کوبیده شده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران