دکتر مهنوش بیگلری

دکتر مهنوش بیگلری دانشیار دانشگاه رازی

دکتر مهنوش بیگلری

Dr. Mahnoush Biglari

دانشیار دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استخراج معادلات انتشار امواج رایلی در سطح محیط نیمه بی نهایت غیراشباع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 1، شماره: 1
2 برآورد پتانسیل وقوع روانگرایی خاک با روش مرکب خوشه بندی میانگین مرکزی فازی و شبکه عصبی مصنوعی (FCM-ANN) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی روش آنالیز دینامیکی با رویکرد صریح در بارگذاریهای شدید (مطالعه موردی بر روی سه نمونه دال بتنی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 1
4 تاثیر مکش بر پاسخ لرزه ا ی خطی و خطی معادل خاکها ی غیر اشباع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 1
5 شناسایی سیستم دینامیکی خاک–سازه با استفاده از آزمایش ارتعاش محیطی (مطالعه موردی: پایه مسیر روزمینی قطار شهری کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 3
6 مقایسه ی نتایج استخراج نیمرخ سرعت موج برشی ساختگاه با استفاده از دو روش معکوس بیشینه ی بیضویت و تحلیل طیفی امواج سطحی (مطالعه ی موردی: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه طیف خطر یکنواخت برای نواحی مختلف شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارزیابی آسیب پذیری ساختمانها با استفاده از ارتعاشات محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
3 ارزیابی اثرات ساختگاهی عوارض سطحی در مطالعات ریزپهنه بندی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارزیابی نمونه ای ازساختمانهای بنایی غیرمسلح موجود درشهرکرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
5 استخراج سرعت امواج فشاری و برشی برای محیط متخلخل کشسان غیر اشباع همسانگرد بدون کاهندگی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
6 اصلاح شاخص آسیب پذیری RISK-UE با استفاده از مایکروترمورها برای ساختمانهای اسکلت بنایی غیرمسلح در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 انتخاب بهترین شاخص آسیبپذیریRISK-UE با استفاده از میکروترمورها برای ساختمانهای اسکلت فولادی در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 بررسی انتقال و انعکاس موج فشاری در برخورد با فصل مشترک محیط متخلخل غیر اشباع و جسم الاستیک تک فاز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 بررسی رفتاریک پل بتن آرمه مقاوم دربرابر زلزله تحت بارگذاری انفجاری غیرتماسی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بکارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تحلیل و تفسیر اطلاعات زیر سطحی با رویکرد خطرپذیری لرزه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
11 بهبود عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در برآورد درصد رطوبت بهینه و تراکم بیشینه خاکها بوسیله طبقه بندی فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 تحلیل پاسخ لرزه ای آبرفت غیر اشباع با استفاده از مدول برشی و نسبت میرایی تابع مکش (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
13 تحلیل پاسخ لرزه ای خطی معادل دو بعدی آبرفت شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
14 تحلیل غیر خطی پاسخ لرزه ای آبرفت های خاکی غیر اشباع (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 مدلسازی پارامترهای تناوبی خاکهای غیر اشباع و استفاده از آن در تحلیل پاسخ لرزهای خطی معادل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
16 مروری بر اثرات ساختگاهی زلزله و آسیب پذیری لرزه ای در کرمانشاه، سرپل ذهاب، اسلام آباد غرب و کنگاور پیش و پس از زلزله 21 آبان 1396 سرپل ذهاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
17 مقایسه تجربی پارامترهای دینامیکی کائولینیت عادی تحکیم یافته غیراشباع در شرایط بارگذاری سیکلی کند و تند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله