دکتر محمد علی گودرزی

دکتر محمد علی گودرزی هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر محمد علی گودرزی

Dr. Mohammad Ali Goudarzi

هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Method for Seismic Protection of Liquid Storage Tanks by Disconnecting the Tank Wall from the Base and Using Energy Absorbing Circumferential Connection (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 23، شماره: 1
2 An Experimental Study of Insufficient Free Board Effect on Fixed-Roof Cylindrical Tank Seismic Loads (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 21، شماره: 3
3 استفاده از جداسازها در کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره ی گاز مایع (یادداشت تحقیقی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 3
4 Experimental Investigation of Sloshing Wave Effects on a Fixed Roof Rectangular Storage Tank (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 18، شماره: 1
5 Numerical Investigation of a Horizontally Baffled Rectangular Tank Subjected to Seismic Excitation (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 15، شماره: 3
6 Seismic Responses of Innovative Vertically Isolated Liquid Storage Tanks under Near-Fault and Far-Fault Ground Motions (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 22، شماره: 4
7 Structural Health Monitoring of Bridges based on Vision Method Using Shiny Targets (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 22، شماره: 3
8 Vertical Isolation of Seismic Loads in Aboveground Liquid Storage Tanks (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 21، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF A RECTANGULAR TANK FREEBOARD ON THE IMPACT ROOF PRESSURE (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 اقتصاد رقابتی موتور محرکه پژوهشهای کاربردی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
3 EXPERIMENTAL EVALUATION OF CODE PROVISIONS FOR HYDRODYNAMIC WALL PRESSURE OF A RECTANGULAR STORAGE TANK (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 بررسی تغییرات زمان تناوب مخازن ذخیره هوایی با در نظر گیری اندر کنشخاک- سازه- سیال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
5 پایش زمین لغزش منطقه کهرود (رشته کوههای البرز) با استفاده از GPS و روش تداخل سنجی راداری (InSAR) (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی