دکتر محمد علی گودرزی

دکتر محمد علی گودرزی هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر محمد علی گودرزی

Dr. Mohammad Ali Goudarzi

هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Method for Seismic Protection of Liquid Storage Tanks by Disconnecting the Tank Wall from the Base and Using Energy Absorbing Circumferential Connection (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 23، شماره: 1
2 An Experimental Study of Insufficient Free Board Effect on Fixed-Roof Cylindrical Tank Seismic Loads (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 21، شماره: 3
3 اثر بخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی، خودکارآمدی ترک مواد و ولع مصرف معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 2
4 اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت در تجارب تجزیه ای، روابط موضوعی و نادیده انگاری پاداش تاخیری درافراد مبتلا به اختلالات اعتیادی و مصرف مواد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 1
5 ارائه الگوی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کشور تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 20، شماره: 4
6 استفاده از جداسازها در کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره ی گاز مایع (یادداشت تحقیقی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 3
7 Experimental Investigation of Sloshing Wave Effects on a Fixed Roof Rectangular Storage Tank (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 18، شماره: 1
8 Numerical Investigation of a Horizontally Baffled Rectangular Tank Subjected to Seismic Excitation (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 15، شماره: 3
9 Seismic Responses of Innovative Vertically Isolated Liquid Storage Tanks under Near-Fault and Far-Fault Ground Motions (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 22، شماره: 4
10 Structural Health Monitoring of Bridges based on Vision Method Using Shiny Targets (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 22، شماره: 3
11 Vertical Isolation of Seismic Loads in Aboveground Liquid Storage Tanks (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 21، شماره: 1
12 بررسی دشواری در نظم بخشی هیجانی به عنوان پیش بین در ابتلا به حالت تهوع و استفراغ و شدت آن در بیماران مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 17، شماره: 3
13 بررسی ساختارعاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی مقیاس شخصیتی مرزی (STB) در دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 7، شماره: 28
14 بررسی کفایت ابزار بالینی مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان در میان دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 1
15 بررسی نقش پیش بین باورهای فراشناختی در علایم وسواسی با واسطه گری راهبردهای کنترل فکر در جمعیت غیر بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 4
16 بررسی نقش میانجی بینش شناختی در رابطه بین طرحواره های اولیه و سبک های دلبستگی با ابعاد مختلف ارتباطات زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 14، شماره: 18
17 بررسی نقش میانجی گر طرح واره های هیجانی در رابطه ی بین سبک های دلبستگی و سوگیری توجه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 1
18 پیش بینی احساس غربت دانشجویان جدیدالورود بر اساس سبک های دلبستگی و امیدواری (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 5، شماره: 2
19 پیش بینی اختلال پرخوری بر اساس نشانه های افسردگی، تنظیم هیجان و انعطاف پذیری روان شناختی در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 21، شماره: 1
20 پیش بینی افسردگی بر اساس صبر و مولفه های آن در دانشجویان دانشگاه شیراز در سال ۹۳ – ۹۴ (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 3، شماره: 4
21 پیش بینی رشد پس از آسیب بر اساس تعلق مادی و ابعاد آن در بیماران متاهل مبتلا به سرطان خون (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 6، شماره: 2
22 پیش بینی سبک های هویت بر اساس حساسیت نسبت به پاداش و تنبیه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 4
23 پیش بینی میزان افسردگی، استرس و اضطراب دوران قرنطینه ناشی از ویروس کرونا براساس انعطاف ناپذیری روانی، نگرش ناکارآمد و سبک های مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 13، شماره: 49
24 تاثیر برنامه آموزش رفتاری والدین بارکلی به مادران بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مقطع ابتدایی با اختلال سلوک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 1
25 تدوین چارچوب ارزشیابی برنامه درسی دوره فیزیوپاتولوژی رشته پزشکی عمومی و اعتباریابی آن (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 4
26 تدوین مدل نگرش به تصویر بدنی بر اساس پایگاه هویت و سبک دلبستگی با نقش میانجی تایید طلبی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 18، شماره: 1
27 رابطه سبک دلبستگی با نگرش به تصویر بدنی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه: نقش واسطه ای نگرش فرهنگی اجتماعی به ظاهر و پذیرش خود (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 11، شماره: 2
28 رابطه ی نگرش مذهبی و علایم اختلال استرس پس از سانحه در زلزله زدگان شهرستان بم (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 13، شماره: 50
29 روایی، پایایی و ساختارعاملی مقیاس ۱۶ آیتمی خیال پردازی ناسازگارانه در نمونه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 14، شماره: 4
30 ساخت و اعتباریابی مقیاس تعلقات دنیوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 25
31 ساخت و اعتباریابی مقیاس شکرگزاری اسلامی-ایرانی در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 16، شماره: 62
32 عملکرد افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی در آزمایه دیداری بسامد دو برابر (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 14، شماره: 4
33 مدل یابی روابط ساختاری بین تجربه تروما با تجزیه پس از تروما در افراد دارای تجربه ترومای زلزله: نقش میانجی اجتناب تجربه ای (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 5
34 معرفی دو مورد سارکوئیدوز با تظاهرات متفاوت (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 3، شماره: 2
35 مقایسه اثر تقدم منفی در زیر گروه های اختلال وسواسی جبری، اختلالات اضطرابی دیگر و گروه بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 4
36 مقایسه حساسیت جسمانی و مهارت های اجتماعی در افراد کمرو، مبتلا به فوبی اجتماعی و بهنجار (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 4، شماره: 4
37 مقایسه سوگیری توجه در نوجوانان مبتلا به اختلال هراس اجتماعی و نوجوانان بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 11، شماره: 1
38 مقایسه عملکرد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد بهنجار در آزمایه حساسیت تباین (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 3
39 نقش واسطه ای خودتوسعه ای در رابطه خودآگاهی و عملکرد شغلی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 17، شماره: 4
40 ویژگیهای روانسنجی آزمایه رایانهای شباهتها برای سنجش سوگیری زود قضاوت کردن بیماران دچار اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF A RECTANGULAR TANK FREEBOARD ON THE IMPACT ROOF PRESSURE (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان مقطع ابتدایی منطقه 6 تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
3 اقتصاد رقابتی موتور محرکه پژوهشهای کاربردی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
4 EXPERIMENTAL EVALUATION OF CODE PROVISIONS FOR HYDRODYNAMIC WALL PRESSURE OF A RECTANGULAR STORAGE TANK (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 بررسی ارتباط بین شدت وسواس فکری و عملی و فرونشانی فکر دردانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
6 بررسی ارتباط بینش شناختی با ابعاد مختلف ارتباطات زناشویی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
7 بررسی تغییرات زمان تناوب مخازن ذخیره هوایی با در نظر گیری اندر کنشخاک- سازه- سیال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
8 بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رضایت زناشویی و مولفه های آن در زوجین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
9 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهر میناب) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
10 بررسی نقش آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر میناب در سال تحصیلی 94-93 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
11 بررسی نقش پیش بین باورهای فراشناختی در علایم وسواسی با واسطه گری دشواری در تنظیم هیجان در جمعیت های غیر بالینی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
12 به کارگیری اصول روانشناسی محیط در طراحی منظر محوطه و فضای سبز شهرک صنعتی اشتهارد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
13 پایش زمین لغزش منطقه کهرود (رشته کوههای البرز) با استفاده از GPS و روش تداخل سنجی راداری (InSAR) (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
14 پیش بینی خودشیفتگی بر اساس شکرگزاری ابعاد آن در بیماران مبتلا به سرطان خون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
15 پیش بینی شرم ناباروری براساس طرحواره های جنسیتی در زنان نابارور (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری
16 تاثیر مشابهت / عدم مشابهت زوجین در ویژگی مردانگی / زنانگی بر ابعاد رضایتمندی زناشویی (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
17 تطابق جنسیتی درمانگر- مراجع در روان درمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش و مطالعات در روانشناسی و علوم تربیتی و علوم اجتماعی
18 تعلق، ظرفیت ها و چالش ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی
19 تفکر استراتژیک در مدیران مدارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
20 تمرکز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی: راه حلی جهان شمول یا وابسته به موقعیت؟ (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
21 شناسایی موانع سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان تالش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
22 فرهنگ، کارآفرینی و توسعه منطقه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
23 مقایسه الگوی ارتباط بینش شناختی، طرحواره های اولیه و سبک های دلبستگی و ابعاد مختلف ارتباطات زناشویی در زنان و مردان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
24 مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ابعاد دشواری در تنظیم هیجان در افراد بتلا به اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
25 نقش دشواری در نظم بخشی هیجانی و سازگاری روانی با سرطان در میزان تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
26 نقش میانجی سبک پاسخ نشخواری در رابطه بین ارضا نیازهای بنیادین روانشناختی و بهزیستی ذهنی بر مبنای نظریه خودتعیین گری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی