دکتر افشین کلانتری

دکتر افشین کلانتری دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر افشین کلانتری

Dr. Afshin Kalantari

دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر توالى لرزه اى بر شکنندگى لرزه اى ساختمانهاى بتن آرمه داراى دیوار برشى منطبق با ویرایشهاى استاندارد 2800 ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 4
2 ارزیابی شاخص های عملکردی پل بزرگراهی جداسازی شده با جداساز اصطکاکی-لاستیکی تحت رویدادهای لرزه ای نزدیک گسل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 1
3 Characteristics of combined loading demands on the piers of skewed bridges (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 18، شماره: 3
4 Seismic Fragility of Low-Rise RC Frames with Construction Deficiencies Subjected to Mainshock-Aftershock Sequences (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 22، شماره: 3
5 Time-Dependent Seismic Assessment of Typical Highway Bridges Subjected to Corrosion in Persian Gulf Zone (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 17، شماره: 4
6 پارامترهای تاثیرگذار در رفتار لرزه یی پل های مورب با استفاده از مدل دینامیکی ساده شده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 1
7 تاثیر جداسازی لرزه یی بر شکنندگی لرزه یی تجهیزات صلب بلوکی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 3
8 تاثیر خوردگی ناشی از یون کلراید در کاهش ظرفیت خمشی اعضای بتن مسلح براساس یک رابطه ی اصلاح شده ی کاهش چسبندگی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 2
9 توابع شکنندگی لرزه ای مشروط ساختمان های بتن آرمه قاب خمشی ویژه با ارتفاع های مختلف در معرض رویدادهای لرزه ای متوالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 10، شماره: 1
10 رفتار غیر خطی پل های مورب بزرگراهی در زمین لرزه های بزرگ مطالعه ی موردی پل مورب فوت هیل در زمین لرزه ی 9 فوریه 1971 سان فرناندو (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 2
11 مطالعه روند شکنندگی لرزهای ساختمانهای قاب خمشی بتنآرمه طراحی شده با ویرایشهای مختلف استاندارد ۲۸۰۰ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرمؤلفه قائم نزدیک گسل بر پل بتنی با جداساز ترکیبی اصطکاکی-لاستیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 ارائه منحنی شکنندگی لرزه ای یک نوع پل سه دهانه با شاهتیرهای بتنی پیوسته (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های بتن مسلح تحت خوردگی ناشی از یون کلراید و اندرکنش خاک-سازه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
4 ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های بتنی HSC (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
5 BUILDINGS DAMAGE DATA COLLECTION AFTER 2017SARPOL-E ZAHAB EARTHQUAKE (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 EFFECT OF NEAR AND FAR FIELD RECORDS ON SEISMIC FRAGILITY OF INDUSTRIAL CHIMNEYS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 EFFECTS OF BI-DIRECTIONL LOADING ON DUCTILITY CAPACITY OF HIGH STRENGTH RC PIERS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 Influence of The Abutment Modeling on the Fragility Curves of the Three Span Concrete Continous Bridge (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
9 Influence of The Abutment Modeling on the Fragility Curves of the Three Span Concrete Continous Bridge (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
10 MAINSHOCK INTENSITY EFFECTS ON SEISMIC FRAGILITY OF RC MRFS UNDER AFTERSHOCKS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 ON THE STEEL PLATE SHEAR WALLS AS AN ALTERNATIVE FOR STEEL BRACED FRAMES THROUGH THE BENEFIT TO COST APPROACH (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 RISK-TARGETED SEISMIC DESIGN MAP FOR IRAN: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 The Effect of Direction of Orthogonal Horizontal Components of Earthquake on the Nonlinear Response of Skewed Bridges (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 برآورد افزایش شکنندگی لرزه ای وابسته به زمان دراثرخوردگی ناشی ازیون کلراید درپل های همسان بزرگراهی درایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
15 بررسی اثر مؤلفه قائم و افقی زلزله بر جداسازهای اصطکاکی و پاندولی- اصطکاکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 بررسی بکارگیری ساز و کار رفتار گهواره ای در ساختمان های فولادی به منظور کاهش پاسخ لرزه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بررسی زوال رفتار لرزهای یک پل بتنآرمه تحت اثر خوردگی ناشی از یون کلر و رویدادهای لرزهای محتمل متوالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
18 بررسی قابلیت اطمینان لرزه ای خطوط لوله زیرزمینی تحت اثر خوردگی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
19 به کارگیری جداساز لرزه ای برای کنترل رفتار لرزه ای پل های مورب بزرگراهی بتنی در پیچش (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 تقاضای لرزه ای کلید برشی در پل بزرگراهی بتنی مورب (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
21 کنترل لرزه ای تجهیزات بلوکی شکل با جداسازی لرزه ای مجهز به سختی منفی غیرفعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
22 مطالعه آسیب پذیری لرزه ای اجزای غیر سازه ای موجود در ساختمان ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 مطالعه تاثیر جداسازی لرزه ای به همراه کنترل غیرفعال و نیمه فعال در کاهش خطر لغزش و دوران در سیستم های ثانویه در ساختمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
24 مطالعه عددی و آزمایشگاهی میراگر جرمی چرخشی مجهز به سختی منفی غیر فعال جهت کنترل پاسخ لرزه ای تجهیزات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
25 مقاوم سازی ساختمان های موجود با افزودن سیستم های کنترل لرزه ای و استهلاک انرژی و با استفاده از روش های معمولی تقویت اعضا (دریافت مقاله) همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای