دکتر مجید محمدی

دکتر مجید محمدی استاد پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر مجید محمدی

Dr. Majid Mohammadi

استاد پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمایشگاه ها و ایمنی در برابر زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران دوره: 1، شماره: 1
2 اثر اتصالات پس کشیده کابلی بر خرابی پیش رونده سازه های فلزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 2
3 Equivalent Diagonal Strut Method for Masonry Walls in Pinned Connection and Multi-Bay Steel Frames (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 19، شماره: 4
4 Experimental Evaluation of Cyclic Behavior of Concrete Filled Steel Battened Columns (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 22، شماره: 2
5 Influence of Debris Impact on Progressive Collapse of a Steel Structure Building (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 22، شماره: 3
6 بررسی اثر و نحوه ی تقویت ناشی از ضوابط کنترل تغییر مکان در رفتار غیر خطی لرزه یی قاب های فولادی لاغر (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
7 بررسی خرابی پیش رونده در ساختمان های فولادی بلندمرتبه دارای سیستم دوگانه قاب خمشی ویژه و مهاربند کمانش ناپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 3
8 بررسی رفتار جانبی قاب میان پر تحت اثر بار قائم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 2
9 بهبود عملکرد رفتار سازه نامنظم پیچشی با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده چرخشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 8، شماره: 1
10 تاثیر بار قائم، تعداد دهانه و صلبیت اتصال قاب در مدل سازی میان قاب در قاب های فولادی میان پر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 2
11 در نظرگیری اثر چشمه اتصال در برآورد دقیق تغییر مکان لرزه ای طبقه در قاب های فولادی خمشی متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 1
12 درنظرگیری اثر چشمه اتصال در برآورد دقیق تغییرمکان لرزه ای طبقه برای قاب های فولادی خمشی متوسط با مقاطع I شکل (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 2
13 ضریب اصلاح m برای میانقاب های با و بدون بازشو بر اساس اطلاعات آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 4
14 مقایسه ی رکوردهای زلزله به دست آمده از شتاب نگار و لرزه نگار و مقایسه ی پاسخ سازه تحت اثر آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تحریک ناهمسان تکیه گاه بر پاسخ لرزه ای خطی ساختمانهای یک طبقه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 اثر وجود میانقاب سفالی بر رفتار غیر خطی لرزه ای سازه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 ارزیابی ضریب اصلاح معیار پذیرش میانقاب ها در حالت خطی با قاب پیرامونی فولادی و بتنی، برپایه نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 DAMAGE CONTROLLED-PERFORMANCE-BASED -OPTIMUM DESIGN OF STEEL MOMENT FRAMES, CONSIDERING LIFE-CYCLE COST (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 EFECT OF RIGIDITY OF BEAM TO COLUMN CONNECTION ON STRENGTH AND STIFNESS OF INFILLED FRAMES (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 EFFECT OF THE ASSUMED DESIGNINGSEISMIC COEFFICIENT ON SAFETYMARGIN AGAINST PROGRESSIVECOLLAPSE OF STEEL,MOMENT RESISTINGFRAME BUILDINGS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 EFFECT OF THE BUILDING HEIGHT ONPROGRESSIVE COLLAPSE (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 Improved Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System with Imperialist Competitive Learning Algorithm (ICA-ANFIS) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
9 POST-EARTHQUAKE RECONNAISSANCE OF SARPOL-E ZAHAB CONCRETE BUILDINGS AFTER 6.4 MAGNITUDE AFTERSHOCK (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 POST-EARTHQUAKE RECONNAISSANCE OF SARPOL-E ZAHAB STEEL BUILDINGS AFTER 6.4 MAGNITUDE AFTERSHOCK (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 SAFETY EVALUATION OF BUILDINGS BY AFTERSHOCKS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 THE EFFECT OF AFTERSHOCKS ON STRUCTURAL LIFETIME (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 بررسی آزمایشگاهی اتصالات مفصلی بتنی مرسوم (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
14 بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول شاخک گذاری بر مقاومت خارج از صفحه دیوارهای غیرسازه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
15 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله مهارهای جانبی بر مقاومت خارج از صفحه دیوارهای غیرسازه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
16 بررسی اثر برشگیر و آرماتور در رفتار قاب میانپر با استفاده از تحلیل المان محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بررسی اثر سختی پس از جاری شدن در طیف غیر خطی زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
18 بررسی اثر ضعف های موجود در روند ساخت وساز در آسیب پذیری ساختمانهای کشور (دریافت مقاله) سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان
19 بررسی اثر نوع اتصال قاب بر رفتار قاب میان پر فولادی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 بررسی اثرمیانقاب بر پاسخ سازه در خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 بررسی پارامترهای موثر بر رفتار اتصال پس کشیده کابلی در خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 بررسی تئوری پلاستیسیته در محاسبه ظرفیت نهایی میانقاب ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
23 بررسی خرابی پیشرونده در ساختمان های فولادی بلند مرتبه دارای مهاربند کمانشناپذیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
24 بررسی رفتار لرزه ای سازه دارای میانقاب مهندسی با توزیع غیر متقارن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
25 بررسی رفتار و راههای تنظیم میانقاب مهندسی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی نحوه اعمال ضوابط کنترل تغییرمکان بر رفتار لرزه ای ساختمان های فولادی لاغر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 برش پایه بهینه برای ساختمان بتنی با قاب خمشی ویژه در تهران به روش زمان دوام (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
28 تاثیر اضافه کردن لایه خاك به سطح زمین بر پاسخ لرزه ای ساختگاه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
29 تاثیر چرخش پایین ستون بر مقاومت و سختی قاب فلزی میان پر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
30 تحلیل حساسیت اثرسختی و مقاومت بررفتارغیرخطی لرزه ای ساختمان های فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
31 شناسایی آسیب در سازه نگهدارنده اگزوز توربین های صنعتی با استفاده از پاسخ ارتعاش اجباری و فیلتر کالمن بی رد (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
32 مدلسازی دقیق رفتار میانقاب با استفاده از نرم افزارIDARC (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
33 مقایسه رفتار قابهای میانپر تحت بارگذاری های گسترده و متمرکز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
34 مقایسه قاب پس کشیده و قاب خمشی ویژه در خرابی پیشرونده ساختمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله