دکتر مهدی رضاپور

دکتر مهدی رضاپور استاد موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران

دکتر مهدی رضاپور

Dr. Mehdi Rezapour

استاد موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Source Fault Analyses from InSAR Data and Aftershocks for the Fin Doublet Earthquakes on ۱۴ November ۲۰۲۱ in Hormozgan Province, South Iran (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 48، شماره: 4
2 The ۲۰۰۷ Kahak and ۲۰۱۰ Kazerun Earthquakes: Constrained Non-Negative Least-Squares Linear Finite Fault Inversion for Slip Distribution (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 47، شماره: 4
3 برآورد کاهندگی امواج کدا (Qc-۱) در شمال زون سنندج-سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 112
4 بررسی اثر فعالیت های پیش لرزه ای در سیگنال های VLF ثبت شده در گیرنده تهران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 46، شماره: 1
5 بررسی ساختار سرعتی پوسته فوقانی در ناحیه شمال خاور ایران در محدوده گسلهای کشف رود و بینالود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 108
6 بررسی گسل مسبب زمین لرزه بم (2003) با استفاده از معکوس سازی همزمان داده های InSAR و جنبش نیرومند زمین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 6، شماره: 1
7 تعیین مدل سرعتی برای ناحیه بوشهر و تحلیل زمین لرزه Mw ۶.۳، ۲۰۱۳ کاکی بوشهر (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 41، شماره: 3
8 تعیین منحنی تضعیف تجربی و مقیاس بزرگی محلی (ML) برای شمال باختر ایران بر پایه روش JHD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 92
9 تغییرات ضخامت پوسته در مناطق برخوردی زاگرس و البرز با استفاده از روش تابع گیرنده P (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 4، شماره: 1
10 سرعت امواج لرزه ای در منطقه شبکه لرزه نگاری تهران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 35، شماره: 3
11 مطالعه مناطق لغزشی با روش توموگرافی مقاومت الکتریکی (ERT) در جاده کیاسر- سمنان، ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 49، شماره: 1
12 مقایسه روش های معکوس سازی تعمیم یافته و روش پوجول در تعیین مقیاس بزرگی محلی (ML) برای البرز مرکزی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Aftershock Analyses of the Qotur Doublet-Earthquakes on ۲۳ February ۲۰۲۰ in Western-Azarbaijan Province, NW Iran (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
2 An ML Scale in Tehran Seismic Network (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 اختلال در سیگنال های VLF/LF به عنوان پیش نشانگر زمین لرزه سیرچ کرمان (Mn=5.8) در 1 مرداد 1397 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 BIAS IN BODY WAVE MAGNITUDE rnb DUE TO INADEQUATE DEPTH-DISTANCE CORRECTIONS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 estimation of Qs in southeastern Iran using strong motion data of rigan earthquakes 2010&2011 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
6 IRANIAN SEISMOLOGICAL SHORT PERIOD NETWORK (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 THE SHEAR WAVE VELOCITY STRUCTURE OF THE CENTRAL ALBORZ REGION USING COMBINATED METHOD OF AMBIENT NOISE CROSS-CORRELATIONS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 برآورد رابطه بزرگای زمین لرزه با استفاده از مدت دوام امواج کدا در پهنه زاگرس و نقش آن در تحلیل خطر (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
9 برآورد ضریب کیفیت امواج برشی در ناحیه هرمزگان جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
10 بررسی پسلرزه های زمین لرزه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ فین در استان هرمزگان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
11 بررسی داده‏های ژئوفیزیکی شبکه لرزه نگاری شیراز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
12 بررسی روشهای تحلیل طیفی امواج میکروترمور در مطالعات تعیین اثرات ساختگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 تاثیر روشهای مختلف تصحیح خط مبنا روی طیف دامنه بهمراه معرفی یک روش جدید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
14 تخمین ساختار سرعتی موج برشی در جنوب شرقی بم با استفاده از اندازه گیری های میکروترمور و بکارگیری روش SPAC (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
15 تخمین وابستگی فرکانسی ضریبکیفیتامواج برشی برای ناحیه تبریز با استفاده از شتابنگاشتهای زمینلرزه اهر-ورزقان 2012 (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
16 تعیین ساز و کار کانونی زلزله ۴ اسفند ۱۳۹۸ قطور آذربایجان (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
17 تعیین صفحه ی گسل مسبب زمین لرزه ی ۴ اسفند ۱۳۹۸ قطور با روش هندسی H-C (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
18 تعیین گسل مسبب زمینلرزه 11 فروردین ماه 1385 چالان چولان دشت سیلاخور استان لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
19 تعیین گسل مسبب زمینلرزه ی ٢٠١٠ ریگان با استفاده از روش H-C (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
20 تعیین مدل سرعتی پوسته با استفاده داده های ثبت شده در شبکه لرزه نگار ی بیرجند (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
21 رابطه بزرگای زمین لرزه با استفاده از مدت دوام امواج کدا در پهنه زاگرس برای فاصله کمتر از 150 کیلومتر (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
22 مدیریت بحران با بررسی تغییرات امواج VLF به عنوان پیش نشانگر زلزله در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با رویکرد تاب آوری شریان های حیاتی و ایمنی صنعتی