دکتر عباسعلی روحانی

دکتر عباسعلی روحانی استاد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

دکتر عباسعلی روحانی

Dr. Abass Ali Rouhani

استاد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.