دکتر عبدالنبی هاشمی

دکتر عبدالنبی هاشمی Ph.D., Associate Professor, Petroleum University of Technology(PUT),Iran

دکتر عبدالنبی هاشمی

Dr. Abdolnabi Hashemi

Ph.D., Associate Professor, Petroleum University of Technology(PUT),Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Cementation Factor Correlation in Carbonate Parts of Oil Fields in South-West Iran (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 3، شماره: 2
2 ارزیابی خواص مخزنی سازند سروک بالایی با استفاده از داده های پتروفیزیکی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 9، شماره: 2
3 بررسی آزمایشگاهی تزریق پلیمر بر ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین و تعیین غلظت بهینه تزریق (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 29، شماره: 3
4 بررسی روش ارزیابی تعیین سطح تماس سیالات با استفاده از ترمودینامیک تعادل فازی و برگشت ناپذیر در ستون هیدروکربوری محیط های متخلخل؛ مطالعه موردی در یکی از مخازن اشباع شکاف دار جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 30، شماره: 2
5 به کارگیری نانورس و نانوگرافن به منظور بهبود گرانروی موثر سیالات حفاری پایه نفتی در دماهای مختلف (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1399، شماره: 174
6 پیش بینی گیر اختلاف فشاری لوله های حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی احتمالی در حفاری فراساحلی میادین خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 21، شماره: 65
7 تحلیل پایداری چاه و تعیین پنجره وزن گل مناسب برای چاهی از میدان نفتی در جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 30، شماره: 2
8 غربالگری روش های مهار ماسه برای یکی از چاه های جنوب غرب ایران با استفاده از الگوریتم تاپسیس (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 30، شماره: 6
9 مدل سازی ترکیبی پدیده نفوذ ملکولی در تزریق گاز طبیعی به مخازن گازی و گاز میعانی شکاف دار کم تراوا - مدل تک بلوکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 21، شماره: 65
10 مروری بر پتانسیل رس های اصلاح سطحی شده در جهت تامین خصوصیات رئولوژیکی سیالات حفاری پایه نفتی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1399، شماره: 177
11 مطالعه آزمایشگاهی آسیب دیدگی سنگ مخزن در اثر رسوب آسفالتین طی فرآیند تخلیه طبیعی در یکی از مخازن ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 23، شماره: 75
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های زیست محیطی ناشی از حفاری فراتعادلی در مقایسه با حفاری فروتعادلی در یکی از میادین نفتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
2 اثرات زیانبار پدیده مخروطی شدن و تولید آب در مخازن نفت و گاز برمحیط زیست و ارایه راهکارهایی برای مدیریت و کاهش آلودگی های ناشی از آن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
3 ارزیابی پتروفیزیکی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
4 استفاده از تکنیک شبکههای عصبی مصنوعی جهتتخمین زمان میانشکنی و دبی بحرانی در پدیده مخروطی شدن آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
5 استفاده از منحنی های کاهشی جهت تخمین تراوایی در مخازن گازی غیرهمگن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 استفاده از منحنی های کاهشی حاصل از مخازن گازی دارای آبده ضعیف جهت تخمین تراوایی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 استفاده ازالگوریتم ازدحام ذرات دربهینه سازی مسیرچاه های جهت داربا کمینه کردن میزان درک رشته حفاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
8 Investigation and Simulation of Water Cresting Control in Horizontal Wells Using Dual Completion Method (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
9 New Synthetic method of Dodecanoyl Lysine as a Surfactant and its Potential in Enhanced Oil Recovery (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
10 Numerical simulation of the stability a deviated well using FLAC۳D; case study of Lishtar Oil Field, southern Iran (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری
11 Time and Cost Estimates and Risk Assessment of Drilling with Simulation –A Case study for one of the Iranian Central Gas Fields (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران
12 Well Test Analysis in Multi-layered Reservoirs Using Numerical and Analytical Simulations (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
13 بررسی ،امکان سنجی و شبیه سازی تزریق گاز غیرامتزاجی در یکی از مخازن نفتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
14 بررسی آزمایشگاهی اثر میزان آهک و امولسیفایرهای اولیه و ثانویه بر خواص رئولوژیکی و پایداری الکتریکی سیالات حفاری پایه نفتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
15 بررسی آزمایشگاهی استفاده ازمیکروارگانیزم ها درازدیاد برداشت از مخازن نفتی ایران با شوری متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
16 بررسی آزمایشگاهی تاثیر دما بر فعالیت میکروارگانیزم ها در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش میکروبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
17 بررسی آزمایشگاهی فرآیند احتراق درجا در یکی از مخازن نفت سنگین کربناته ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
18 بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی فشار نقطه شروع رسوبگذاری آسفالتین Onset Pressure و تعیین فشار ایمنی Safety Pressure برای یکی از مخازن نفت سنگین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
19 بررسی انواع روش های شناسایی و تعیین گونه های سنگی در مخازن هیدروکربوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
20 بررسی فنی و اقتصادی حفاری فروتعادلی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
21 بررسی میدانی اثر گل حفاری گلایکولی بر روی پارامترهای مخزنی در میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
22 بررسی و شبیه سازی تزریق گاز و آب در یکی از مخازن نفتی شکافدار ایران و انتخاب سناریو تولیدی بهتر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
23 بهینه کردى پارامترهای موثر در طراحی سیستم فرازآوری با گاز برای مخزن گچساران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
24 بهینهسازی پارامترهای حفاری جهت انتخاب بهترین مته با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
25 پیش بینی گیررشته حفاری چاه های جهت دار یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
26 تعیین اختصاصات مخزنی سازند سروک در میدان نفتی مارون به کمک نگارهای چاه پیمایی (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
27 تعیین خصوصیات پتروفیزیکی سازند سروک بالایی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
28 تعیین گروه های سنگی به کمک واحدهای جریان هیدرولیکی در یکی از مخازن حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
29 تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی از طریق مقادیر نشاندهنده زون جریانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
30 حذف ضریب اثر تداخلی چاه های گازی از معادلات منحنی های کاهشی درهنگام تخمین پارامترهای چاه و مخزنی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 روشهای حفظ فشار به صورت یکنواخت در حفاری فروتعادلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
32 روشهای حفظ فشار به صورت یکنواخت در حفاری فروتعادلی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
33 ساخت مدل ژئو مکانیکی برای یکعدد چاه در میدان جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی و معدن ایران
34 شبیه سازی اثر خارج از مرکز بودن و چرخش لوله چاه های جهت دار تا استفاده از مدل دو سیالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
35 شبیه سازی تزریق گازهای مختلف جهت افزایش بازیابی مایعات گازی در یکی از مخازن گاز میعانی جنوب ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
36 شبیه سازی سیلابزنی پلیمر جهت ازدیاد برداشت در یکی از مخازن جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
37 شبیه سازی سیلابزنی پلیمر جهت ازدیاد برداشت در یکی از مخازن جنوب غربی ایران و تاثیر غلظت بر روی پلیمر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
38 شبیه سازی کنترل ستیغ آب در چاههای نفتی افقی بوسیله تغییر تراکم مشبک کاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
39 شبیه سازی و آنالیز چاه آزمایی مخازن چندلایه بدون جریان بین لایه ای با استفاده از مدل های عددی و تحلیلی (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
40 صیانت از مخازن با استفاده از حفاری فروتعادلی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
41 کاربرد الگوریتم زنبور عسل طبیعی در طراحی بهینه یک چاه جهت دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
42 مذلسازی عذدی کیک گل حفاری در چاه های نفت و گاز با استفاده از اصول دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
43 مروری بر تغییر ترشوندگی سنگ مخزن به ترشوندگی گاز در مخازن گاز میعان ی به کمک مواد شیمیایی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
44 مطالعه آزمایشگاهی برگشت پذیری رسوب آسفالتین تحت تغییرات دما در یکی ازمخازن نفت سنگین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
45 مطالعه آزمایشگاهی تورم نمونه شیل سازند گورپی با فرمیت پتاسیم (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
46 مطالعه اثر دودکانویل لایسین به عنوان یک سورفکتانت در ازدیاد برداشت از مخازن کربناته (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
47 مطالعه موردی منحنیهای کاهش دبی تولیدی نفت در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار
48 مطالعه و بررسی خواص سیالات فرمیتی به عنوان سیالات حفاری نوین (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
49 مطالعه ی آزمایشگاهی پایداری آسفالتینAsphaltene Stability در یکی از مخازن نفت سنگین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
50 مهمترین چالش در تولید از مخازن گازی میعانی و راه حلهای پیش رو (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت