داود سلیمانی

 داود سلیمانی استاد ىانشگاه تهران

داود سلیمانی

استاد ىانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 معیارهای نقد در حدیث (دریافت مقاله) دو فصلنامه اسلام پژوهی دوره: 3، شماره: 3