دکتر جواد صفایی قمی

دکتر جواد صفایی قمی استاد دانشکده:دانشکده شیمی گروه:شیمی آلی دانشگاه کاشان

دکتر جواد صفایی قمی

Dr. Javad Safaei Ghomi

استاد دانشکده:دانشکده شیمی گروه:شیمی آلی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Bis (۱(۳-trimethoxysilylpropyl)-۳-methyl-imidazolium) Nickel Tetrachloride Tethered to Colloidal Silica Nanoparticles as a Superior Catalyst for the Bis-thiazolidinones Preparation (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات شیمی آلی دوره: 6، شماره: 1
2 CuCr۲O۴ Nanoparticles: An Efficient Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of Bis-thiazolidinones (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات شیمی آلی دوره: 4، شماره: 1
3 Sonosynthesis of Thiazolidinones Using Nano-Fe۳O۴-tethered Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes with Eight Branches of ۳-Aminopropyltriethoxysilane (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات شیمی آلی دوره: 7، شماره: 1
4 Sulfanilic Acid Supported on Magnetic Nanoparticles as a Green Catalyst for the Sonosynthesis of ۱,۴-Diazepines Containing Tetrazole Ring (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات شیمی آلی دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی ترکیب شیمیایی اسانس اندام های رویشی و زایشی و خاصیت ضد میکروبی اسانس و عصاره دوگونه از جنس مریم گلی (.Salvia L) منطقه کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 6
6 بررسی ترکیبهای شیمیائی اسانس گل های سه گونه از جنس اکالیپتوس کاشته شده در منطقه کاشان (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 8، شماره: 30
7 بررسی واکنش های چند جزئی مرتبه بالا و کاربردهای بیولوژیکی محصولات آن ها (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 3، شماره: 10
8 فرآیند انعقاد، لخته سازی و اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه پساب صنایع تصفیه دوم روغن (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 6، شماره: 2
9 مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس اندام های زایشی درخت زیتون تلخ (Melia azedarach L.) کاشته شده در باغ گیاه شناسی کاشان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 4
10 مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس سه گونه از جنس پونه سا (Nepeta L.) در منطقه کاشان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An efficient and green one-pot synthesis of indazolo[1,2-b]-phthalazinetriones via three-component reaction of aldehydes, dimedone and phthalhydrazide in the presence of Fe3O4@SiO2 nanoparticles (دریافت مقاله) همایش ملی شیمی پاک
2 Ionic Liquid Tethered To Colloidal Silica Nanoparticles As an Efficient Catalyst for the Preparation of Novel Chromeno Fused Thiazolopyrimidinone (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری
3 Preparation and Characterization of New Inorganic-Organic Hybrid Catalyst and Its Application for Diastereoselective Synthesis of 2-Azapyrrolizidine Alkaloid Scaffolds (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
4 بررسی ترکیبات شیمیایی،اثرات ضد میکروبی وآنتی اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه (Nepetadenudata) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
5 تهیه و بررسی نانوکاتالیزگرمغناطیسی عامل دار شده با پلی اتیلن گلیکول سوکسینیک - انیدرید و کاربرد آن به عنوان کاتالیزگر اسیدی در ساخت مشتق های ایمیدازول سه استخلافی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
6 ساخت نانو کاتالیزور هیدروکسید/اکسید نیکل/کبالت، به روش رسوبدهی الکتریکی به جهت بهبود واکنش تکامل هیدروژن/اکسیژن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران