دکتر فاطمه سادات طاهری

دکتر فاطمه سادات طاهری دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

دکتر فاطمه سادات طاهری

Dr. Fatemesadat Taheri

دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «خوانش واسوخت گرایانه غزلیات سنایی همراه با مقایسه آنها با غزلیات طرز واسوخت» (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 11، شماره: 2
2 «شیوه های نوآوری در مناظره های شعر نیمایی» (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 14، شماره: 2
3 باورسازی و باورسوزی در غزلیات سنایی و بررسی ارتباط آنها با گرایش های عارفانه وی: خوانش ساختارگرا (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 48
4 بررسی سبک شناسانه رساله کمال اظهری شیرازی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 51
5 بررسی سبک شناسانه غزلیات نظام وفا (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 7، شماره: 1
6 بررسی عنوانِ داستان‌های جنگِ حوزة کودک و نوجوان (دهۀ شصت و هفتاد) (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 2
7 بررسی و تحلیل رسم فقر برپایة متون منثور عرفانی تا قرن هفتم هجری (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 11، شماره: 2
8 تحلیل رتوریکی صناعات ادبی در قصاید ناصرخسرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 12، شماره: 21
9 تحلیل محتوایی و ساختاری اشعار سپیده کاشانی (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 12، شماره: 1
10 تحلیل مقایسه ای مناظره در غزل سبک عراقی و غزل معاصر (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 12، شماره: 1
11 زبان شاعرانه نادر ابراهیمی در آتش بدون دود (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 7، شماره: 11
12 شخصیت پردازی تلفیقی مندنی پور در رمان دل دلدادگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی دوره: 1، شماره: 2
13 کارکرد مفاخره سرایانه شخصیت های شعر عربی در مدیحه های منوچهری (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 11، شماره: 1
14 کشف المحجوب ترجمه ای نه از آن ناصر خسرو بر پایه تحلیل سبک شناسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 17، شماره: 1
15 معرفی دیوان اشعار غفاری کاشانی و ویژگی های سبکی آن (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 6، شماره: 1
16 معرفی رساله کمال اظهری شیرازی به همراه تحلیل ساختاری و محتوایی آن (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 13، شماره: 2
17 مقایسه"سوال و جواب" در غزل سنتی و معاصر (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آداب و رسوم «تولد» و «ازواج» رایج در کرمانشاه بر طبق داستان های علی اشرف درویشیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
2 انعکاس آداب و رسوم و اجتماع در داستان های غلامحسین ساعدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
3 بررسی حقوق اداری و ثبتی در دوره هخامنشیان با تاکید بر یافته های تخت جمشید (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
4 بررسی ساختار و محتوای کاریکلماتورهای عباس گلکار (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
5 تاثیر قرآن کریم بر سیر و سفر در متون عرفانی تا قرن هفتم هجری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
6 تصوف و آداب آن از نظر ابوسعید ابوالخیر بر طبق اسرارالتوحید (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
7 تیپ شخصیتی حضرت مریم (س) در قرآن کریم بر اساس تحلیل ایناگرام (دریافت مقاله) اولین همایش قرآن و روانشناسی
8 صبغه تحمیدیه در شعر وحشی بافقی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
9 طب عوام در داستانهای علی اشرف درویشیان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
10 عشق ساختارشکنانه در غزلیات سنایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
11 گزارش بیهقی از رسمی خاص در دریافت مسئولیت جدید (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی
12 نقد و تحلیل جایگاه عشق، عاشق و معشوق در غزل های وحشی بافقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات
13 نقش تعالیم دینی در آداب زندگی عرفا برطبق متون عرفانی تا قرن هفتم (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
14 نقش تعالیم دینی در باب آیین دوست گرفتن قابوسنامه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی