دکتر اسماعیل شبانیان بروجنی

دکتر اسماعیل شبانیان بروجنی دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دکتر اسماعیل شبانیان بروجنی

Dr. Esmaeil Shabanian

دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی دگر شکلی در زاگرس مرتفع باختری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 69
2 الگوی زایش و فرگشت حوضه های کششی مرتبط با ادامه گسله اصلی جوان زاگرس در شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 8، شماره: 1
3 بررسی تغییرات میدان تنش و نقش آن در دگرشکلی ساختار فراقان در زاگرس خاوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 105
4 شواهد دگرریختی برآمده از تنش دیرین پلیو- کواترنری در حوضه رسوبی ماهنشان- میانه (شمال باختر ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 4، شماره: 4
5 لرزه خیزی پی سنگی کمان لرستان زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 113
6 میدان تنش کواترنری در گستره حوضه رسوبی ماهنشان- میانه، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 102
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندازه گیری آهنگ فرسایش بلندمدت در مناظر آهکی با بهره گیری از نوکلیید کیهان زاد کلر برجا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
2 CRUSTAL GEOMETRY AND TRASNSITION ZONE BOUNDARIES BENEATH IRAN (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 EVALUATION OF ACTIVE TECTONICS OF THE SOHREIN FAULT ZONE USING MORPHOMETRY AND GEOMAGNETIC SURVEY (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 PATTERN OF SEISMICITY AROUND ZAGROS MAIN RECENT FAULT (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 THE SEISMOTECTONICS OF CENTRAL ALBORZ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 UPPER MATNLE STRUCTURES OF THE NW IRAN USING 3D TELESEISMIC TOMOGRAPHY (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 بررسی سایزموتکتونیک شمال شرق ایران با استفاده از مکانیابی دوباره زمین لرزه ها (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
8 بررسی کنترل ساختاری بر هیدروژئولوژی دشت کامیاران، کوه شاهو در غرب ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 بررسی لرزه خیزی شمالغرب ایران و شرق ترکیه با استفاده مکانیابی مجدد خوشه های لرزه ای (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
10 بررسی مقدماتی اثرساختگاه شهرارومیه برپایه زمین ریخت شناسی مستخرج از فتوگرامتری هوایی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
11 تحلیل تکتونیک فعال در منطقه شاهرود (شمال خاور ایران) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 تحلیل ساختاری گسل شوقان در منطقه کپه داغ (شمال خاور ایران) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
13 نقش سطوح جدایش در زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ کرمانشاه (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران