دکتر مژده جمشیدی

دکتر مژده جمشیدی عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان

دکتر مژده جمشیدی

Dr. mojdeh jamshidi

عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازتعریف گفتمان توسعه پایدار در تطابق با نظریه ی جهانی شدن انعطاف پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 1، شماره: 1
2 تحلیل ضربآهنگ کنش های مغایر با گفتمان رسمی و خوانش فضای عمومی شهری (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 25، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول معماری پایدار ایران نهفته در معماری کویر (دریافت مقاله) همایش منطقه ای معماری کویر
2 بازتعریف گفتمان توسعه پایداری ؛درتطابق بانظریه انعطاف پذیری عصرفشردگی زمان ـ فضا جهانی شدن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
3 تأثیرات جهانی شدن بر پایداری از منظر پیتر هال (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
4 تبیین سیستم نظام شاخصهای طراحی پایدار برای تجهیزات شهری براساس اصول رفتار اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
5 تبیین مدل خوانش تجربه ی ارزشهای زیباشناسی با تاکید بر نظریه دریافت در سامانه ی شهری مبتنی بر آرای گادامر و شیخ صدرا نمونه موردی: شار مکتب اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
6 فرآیند برنامه سازی طراحی و توسعه مسیر های سبز شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
7 نگرشی بر الگوی سنتی طراحی مسیرهای شهری یپا دار در ایرانمعرفی شبکه مادی های شهر اصفهان به عنوان «شبکه ی مسیرهای سبز شهری»و رویکردهای انجام شده در این زمینه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری