دکتر حامد رشیدی اقدم

دکتر حامد رشیدی اقدم رئیس بخش پایش و هوشمندسازی (هوشمند سازی ساختمان) مرکز راه، مسکن و شهرسازی

دکتر حامد رشیدی اقدم

رئیس بخش پایش و هوشمندسازی (هوشمند سازی ساختمان) مرکز راه، مسکن و شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.