دکتر فاطمه ابراهیم زاده

دکتر فاطمه ابراهیم زاده عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

دکتر فاطمه ابراهیم زاده

Dr. Fateme Ebrahimzade

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 میزان انطباق پذیری پارک های شهر تهران با رویکرد شفابخشی باغ ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 23
2 بررسی میزان انطباق پذیری پارک های شهر تهران با رویکرد شفابخشی باغ ها (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 3، شماره: 9
3 تاثیر نوگرایی بر معماری جداره های خیابان های شهر تهران در دوره قاجار (نمونه موردی خیابان لاله زار) (دریافت مقاله) پژوهش های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی دوره: 5، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه ی راهکارهایی در طراحی محیط در مجموعه های مسکونی نسبت به کاهش استرس ساکنین نمونه موردی شهرک های تنکابن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
2 ارایه راهکارهای پیشنهادی جهت تقویت حس تعلق مکان در محیط های مسکونی مهر (نمونه موردی: مسکن مهر شهر آمل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
3 ارزیابی ترجیحات احساسی دانش آموزان مهندس کانسی در مدرسه ابتدایی دختران با رویکرد شادابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
4 ارزیابی طراحی محیطی پیاده مدار با تاکید بر نقش پرسه زنی در فضای شهرنمونه موردی: محله صد دستگاه بابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
5 ارزیابی گسترش قرارگاههای اجتماعی بر رضایتمندی شهروندان با رویکرد روانشناسی محیطی مورد مطالعاتی: شهر بابلسر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 امکان سنجی بکارگیری از انرژی خورشیدی در تامین انرژی الکتریکی در کمپ ورزشی در اقلیم معتدل و مرطوب (نمونه موردی شهرستان آمل) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 امکان سنجی بکارگیری انرژ خورشید در شرایط اقلیمی استان مازندران برای تولید برق خورشیدی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 بازآفرینی تصویر ذهنی به کمک نقشه های شناختی و نقش آن در درک محیط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
9 بازآفرینی حس تعلق به مکان در بافت سنتی محله سرچشمه گرگان با رویکرد کالبدی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 بازشناسی نظریه رفتارگرایی و شناخت گرایی درعلوم تجربی و اموزشی و تاثیر آن درنظریه انسان گرایی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
11 بررسی ادراک حرکت بر روی مغز دانشجویان در تعامل با محیط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
12 بررسی پدیده رنگ درمانی باتاکید برمحیط بیمارستان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 بررسی دلایل اصلی پایداری اجتماعی با رویکرد انسان شناسی درمحله ی تک قومیتی؛ از دیدگاه روانشناسی محیطی نمونه ی موردی : خاورمحله ی آمل (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 بررسی عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری حیاط در خانه های بومی در بافت تاریخی مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 بررسی فرهنگ بر هویت بخشی رنگ در فضاهای شهری معاصر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
16 بررسی کیفیت نور در مجتمع های تجاری نمونه موردی مرکز خرید ایرانیان قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
17 بررسی مولفه های معنایی در هویت بخشی خانه های مسکونی مازندران در دو دوره قاجارو پهلوی نمونه موردی شهر ساری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
18 بررسی میزان تاثیر گذاری رنگ ها در فضای آموزشی و ارتقا یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
19 بررسی میزان تاثیر نشانه های شهری در حس تعلق به مکان نمونه موردی:میدان آزادی تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
20 بررسی میزان تاثیرگذاری استفاده از شاخص های بومی بر تقویت حس تعلق ساکنان بافت قدیم شهرنمونه موردی: شهرستان بابل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
21 بررسی نشانه فرهنگی – تاریخی بافت قدیم شهرستان آمل و ارائه راهکار مناسب جهت ارتقای آن نمونه موردی ؛ دو محله مشایی و شاهاندشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
22 بررسی نقش روانشناسی محیط درجهت کاهش عوامل تنش زا واسترس زا درطراحی محیطهای قضایی ودادگاهی نمونه موردی دادگاه های مازندران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 بهره گیری از مبانی معماری پارامتریک در روند طراحی بومی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
24 تاثیر زیبایی شناسی مدرن بر فرهنگ جامعه معاصر (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
25 تاثیر طبیعت بر سلامت روان و روحیه ساکنین ساختمان های بلند مرتبه مسکونی نمونه موردی شهرستان چالوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
26 تاثیر فضاهای جمعی برافزایش خلاقیت دانشجویان در دانشکده های معماری(نمونه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
27 تاثیر نشانه ها بر سیمای شهرها ی معاصر با ریشه های فرهنگی نمونه موردی: بررسی نشانه های شهری میدان ها در شهر بابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
28 تاثیرات روانشناختی بصری فرم بر ادراک شهروندان در دوره معاصر (نمونه موردی:میدان امام حسین (ع) تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
29 تاثیرات روانشناختی بصری فرم بر ادراک شهروندان در دوره معاصرنمونه موردی:میدان امام حسین(ع) تهران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
30 تأثیر بنای تاریخی به عنوان نشانه شهری با ایجاد حس تعلق به بنا با مطالعه موردی عمارت ارباب هرمز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
31 تأثیر نوگرایی بر معماری جداره های خیابانهای شهر تهران در دوره قاجار (نمونه موردی خیابان لاله زار) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
32 تبیین عوامل کالبدی پایدار اثر گذار بر افزایش حس تعلق به مکان در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری، مصالح ساختمانی و محیط زیست
33 تبیین معیارهای روانشناسی محیطی در مراکز پرورش کودکان خلاق؛ بازه سنی 3 تا 7 سال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
34 تبیین مولفه های طراحی فضاهای درمانی کودکان اتیستیک با هدف افزایش تمرکز و ارتباط محیطی از دیدگاه روانشناسی محیط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
35 تعیین مولفه موثر در طراحی فضای شهری مختص سالمندان با رویکرد توسعه پایدار(شهر محمودآباد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
36 تعیین مولفه های موثر درطراحی فضای شهری مختص سالمندان بارویکرد توسعه پایدار نمونه موردی: شهرمحمودآباد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
37 جایگاه روانشناسی محیط در آموزش معماری دانشجویان کارشناسی ارشد معماری در ارتقاء نگرش طراحی محیط فارغ التحصیلان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 جستجوی معنا در نقوش تزیینی معماری مذهبی مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
39 خلاقیت به مثابه عنصری پایه ای در طراحی فضای آموزشی دانشکده معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
40 خلاقیت به مثابه عنصری پایه ای در طراحی فضای آموزشی دانشکده معماری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
41 خلق فضای میانی در محیط های آموزشی ویژه کودکان با نگاهی تعامل گرا میان معماری و ادراکات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
42 درونی شدن فرآیند طراحی از طریق الگوبرداری از تفکر طراحی معماران برجسته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
43 دلایل و ضرورت تعامل گفتگو در فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
44 دلبستگی و حس مکان و حس تعلق خاطر در تکایا به مثابه نماد فرهنگی شیعه تکیه طایفه اسک آمل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
45 راه بردهای کالبدی سیمای شهر با تاکید بر معماری بومی دوران معاصر نمونه موردی: شهر آمل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
46 رویکردی بر روان شناسی محیطی در طراحی محیط های قضایی باتاکید بر آرامش ارباب رجوع مورد مطالعه: شهرستان نور (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
47 طراحی مجتمع قضایی با رویکرد تعاملات اجتماعی پیشگیری از جرائم در شهرستان نور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهر هوشمند
48 طراحی معماری مسجد با مصالح نوین و فناوری های جدید (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
49 کنکاش برنقاشیهای کودکانه درراستای تبیین نحوه ادراک کودکان ازمحیط مطالعه موردی: شهرستان آمل (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
50 گذری بر نمادها و المان های شهری با توجه به الگوهای هویتی-فرهنگی دوران معاصر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
51 نحوه ی تاثیر گذاری فرم و ادراک آن بر میزان یادگیری، در محیط آموزشی کودکان(مهد کودک) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
52 نقش خلوت بر معماری مجتمع های مسکونی معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
53 نقش قابلیت های محیط بر افزایش کیفیت ادراک دانشجویان از فضای آموزشی دانشگاه (نمونه موردی پردیس دانشگاه شمال) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
54 نقش قابلیت های محیط بر افزایش کیفیت ادراک دانشجویان از فضای آموزشی دانشگاه (نمونه موردی پردیس دانشگاه شمال) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
55 واکاوی نقش جایگاه حس تعلق به مکان در راستای طراحی مجموعه مسکونی با توجه به رویکرد معماری اجتماع گرا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین