دکتر سارا شریعتی

دکتر سارا شریعتی عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد قزوین

دکتر سارا شریعتی

Dr. sara shareati

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین و مقایسه شاخصه های تاثیر گذار بر رضایت پسران و دختران ۱۱ تا ۱۵ سال از مجتمع های مسکونی نوساز (نمونه مورد مطالعه: شهرک های مسکونی تنکابن) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اشتراکات میراث فرهنگی در معماری و نگارگری دوره صفویه با تاکید بر تحولات ایران عصر صفوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
2 بررسی اثر ارتباطی فضای سبز بر سالمند در جهت افزایش حس سرزندگی در خانه سالمندان از نظر معماری زیست مبنا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
3 بررسی الگوها و روش های نوین تدریس در دبستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معلمان برتر و مدارس پیشرو در هزاره سوم
4 بررسی چگونگی تأثیرگذاری مفاهیم اکولوژیک درشکل گیری معماری سکونتگاه های ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
5 بررسی رابطه ی اسلام و موسیقی و بازتاب های اجتماعی آن (مطالعه ی موردی: دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
6 بررسی مولفه های تعاملات اجتماعی در تالار شهرها با توجه به نظریه ی لودویگسن (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
7 بررسی مولفه های حس تعلق برای مرکز کودکان بی سرپرست در جهت ایجاد ساختار کاشانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
8 بررسی مولفه های هندسه ی فرکتال در منظر معاصر و تاثیر آن بر رابطه ی کودک و طبیعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
9 بررسی نقش توسعه مبلمان و تجهیزات شهری بر هویت شهرها و شهرسازی (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
10 تاثیر کیفیت محیط خاو سالمىدان بر کیفیت زندگی ساکنان این فضاها (نمونه موردی: خانه سالمندان امیرالمومنین (ع) قزوین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
11 جبر جغرافیا عامل موثر در شکل گیری معماری و گردشگری روستایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
12 رابطه معماری و گرافیک در اصلاح بدنه های تجاری شهری ( نمونه موردی: بدنه های تجاری شهر تهران) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست
13 رونق روستاها در سایه توسعه پایدار گردشگری روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
14 شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر تعاملات اجتماعی ازدیدگاه لودویگسن (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
15 شناسایی مولفه های کالبدی امنیت اجتماعی جهت طراحی مرکز توانمندسازی برای بانوان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
16 شناسایی و بررسی مولفه های موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی (با تاکید بر مولفه های کالبدی) در مجموعه های فرهنگی و هنری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
17 صوت درمانی باغ شفابخش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
18 واکاوی شکاف ایجاد شده بین سیستم های آموزشی معماری در دنیا و ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"