دکتر شادی پاکزاد

دکتر شادی پاکزاد عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین

دکتر شادی پاکزاد

Dr. Shadi pakzad

عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از چمن تا میدان پارک؛ تطبیق ارزیابانه مانایی مکان ها در مرکز محلات و میدان پارک های شهر همدان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 4
2 Investigating Adaptive Behaviors in Urban Spaces in Relation to Dialectical Concepts of Isolation and Congestion (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 2
3 تبیین الگوی بوم‌آورد از رهیافت توسعۀ خوشه‌ای شهر (CCD) (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های غرب استان تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 4
4 فضاهای عمومی در بناهای مذهبی و عملکردهای آن ها از منظر نظریه مکان سوم؛ نمونه موردی: فضای جلوخان مسجد جامع قزوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 14، شماره: 1
5 نقش نرم افزارهای مسیریابی در فرآیند شناخت سازمان فضایی شهر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 1
6 نگرشی تطبیقی بر میزان تحقق تاب آوری شهری براساس واقعیات و تصورات در ۳ بافت قدیمی، میانی و جدید شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 13، شماره: 3
7 واکاوی ارتباط واقعیت ها و تصورات در تاب آوری شهری از منظر کالبدی در منطقه یک قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 12، شماره: 2
8 واکاوی نقش دولت و سرمایه در تولید فضای شهری دوره معاصر- با تاکید بر شهر زنجان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی نظام دسترسی در بافت قدیمی شهر قزوین (نمونه موردی:محله آخوند) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
2 بازشناسی مفهوم زیست پذیری بخش مرکزی کلان شهرهای ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
3 بازطراحی پارکهای شهری بر اساس ترجیحات بصری زنان مطالعه موردی : پارک آزادگان شهر دورود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
4 بررسی آسیب ها و مسائل اجتماعی حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی (مورد مطالعه خط چهار حصار کرج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
5 بررسی تاثیر ضوابط و مقررات بر پهنه های مسکونی از منظر تنوع درگونه بندی (مطالعه موردی: پهنه های مسکونی شهر قزوین (منطقه ۱ و منطقه ۳)) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
6 بررسی تغییرات کاربری های شهری از نظر شاخص های کارآمدی در دوران پاندمی (مطالعه موردی : منطقه ۱۲ تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
7 بررسی رابطه محیط – رفتار با تمرکز بر تاثیر تراکم ساختمانی بر الگوی روابط اجتماعی در واحدهای همسایگی(نمونه موردی: محلات پونک و ملک آباد شهر قزوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
8 بررسی رابطه میان مفاهیم “توالی دید” و “حرکت و زمان” در کشف فضا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
9 بررسی شاخص های عملکردی کاربری های شهری در دوران پاندمی (مطالعه موردی : منطقه ۱۲ تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
10 بررسی محدودیت های زنان برای حضور در فضاهای شهری با رویکرد شهر سالم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
11 بررسی و مقایسه عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری در شهرهای ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
12 پیاده مداری در شهر مروری تاریخی بر رویدادها و دیدگاهها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
13 تدوین الگوی توسعه شهر در فرایندتبدیل روستا به شهر با رویکرد محیط گرایی(مورد مطالعه شهر گیلوان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
14 رویکرد بازآفرینی در مواجهه با فضاهای شهری گمشده بافت های فرسوده از منظر هویت (محدوده مورد مطالعه: بافت فرسوده شهر قزوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست
15 ساماندهی حوزه ورودی شهرها بر مبنای ادراک محیطی کاربران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
16 طراحی پژوهش محور فضای بازی شهری کودکان 5 تا 21 سال با رویکرد پرورش خلاقیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
17 طراحی شهری جداره های زنده (فضاهای سبز عمودی) در بافت های پرتراکم - نمونه موردی : تجریش ، تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
18 طراحی شهری در راسته های تجاری پیاده بر مبنای الگوهای رفتاری در توالی مکث و حرکت، مطالعه موردی: بازار تهران، محور پانزده خرداد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
19 طراحی شهری زمینه گرا در ساماندهی جداره های شهری بافت های تاریخی (نمونه موردی: خیابان امام خمینی دامغان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
20 طراحی شهری فضای جلوخان مسجد جامع با تمرکز بر نظریه مکان سوم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
21 کاربست مفهوم توسعه درون زا در بازآفزینی بافت های قدیمی شهر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهر هوشمند
22 مراکز محله ای در مناطق مسکونی شهرهای حاشیه زاگرس (نمونه موردی: مرکز محله رزکیان شهر مهاباد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس