دکتر سید حسین محمودیه

دکتر سید حسین محمودیه رئیس اداره مقررات ملی اصفهان

دکتر سید حسین محمودیه

Dr. Seyed Hossein Mahmoudie

رئیس اداره مقررات ملی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر رعایت اصول مدیریت هزینه در کاهش تاخیر پروژه ها (مطالعه موردی: استادیوم نقش جهان اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
2 بررسی عوامل حیاتی موفقیت تکمیل پروژه ورزشگاه نقش جهان اصفهان با قرار داد BOT ا زدیدگاه کارفرما (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
3 بررسی عوامل ریسک پروژه های BOT از دیدگاه پیمانکاران به عنوان یکی از مهم ترین عوامل حیاتی موفقیت پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
4 بررسی نتایج رعایت اصول مدیریت کیفیت در کاهش آثار تاخیر پروژه ها (مطالعه موردی: استادیوم نقش جهان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
5 بررسی نقش مدیریت منابع انسانی در کنترل عوامل تاخیر و آثار ناشی از آن در پروژه های ورزشی مطالعه موردی استادیوم نقش جهان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
6 کنترل عوامل تاخیر و آثار ناشی از آن در پروژه های ورزشی با رعایت اصول مدیریت زمان (مطالعه موردی استادیوم نقش جهان اصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت