دکتر آرش بخشی

دکتر آرش بخشی رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

دکتر آرش بخشی

Dr. Arash Bakhshi

رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.