دکتر علی عمارلو

دکتر علی عمارلو استادیار 
پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی ،
دانشگاه زنجان

دکتر علی عمارلو

Dr. Ali Ammarellou

استادیار پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی ، دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 القای باززایی در ریزنمونه‌های مختلف گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش هایی در کشت سلول و بافت کاریوتیک دوره: 1، شماره: 2
2 First report of Tuber aestivum var. uncinatum from Iran based on morphological and molecular characteristics (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 18، شماره: 2
3 بررسی بیماری پژمردگی شاخه درخت و نهال زیتون و کاهش جمعیت عامل بیماری با استفاده از روش آفتاب دهی خاک Soil solarization در استان های زنجان و گلستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 1
4 بررسی مورفو فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از - اکوتیپهای گیاه Allium sativum L. در مناطق شمال و شمال غرب کشور (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان سنجی زراعت گیاه دارویی باریجه Ferula gammosa Boiss. (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 امکان سنجی شناسایی ارقام تند بود و کم بوی سیر با استفاده از روش های الکتروفورزی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 Diffusion modelling of COVID-۱۹ by using natural and safe microparticles (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی (مجازی)
4 Evaluation of yield and compatibility of some Iranian garlic (Allium sativum L.) cultivars in Zanjan, Iran (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی (مجازی)
5 Ginkgo, its botany, Phytochemical compounds and medicinal effects (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی (مجازی)
6 Investigating and survey of educational and professional relationship of apothecaries in Zanjan (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی (مجازی)
7 بازخورد کمی و کیفی مدیریت بحران زلزله 31 خرداد 31 خرداد 69 شهرستان طارم (دریافت مقاله) همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه
8 بررسی اثر آنتی بیوتیکی غلظت های مختلف زردپوبه در شرایط In vitro (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
9 بررسی اثر بسترهای مختلف تکثیر بر میزان ریشه زایی قلمه های گیاه دارویی گزنه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
10 بررسی اثر تیمارهای مختلف رفع رکود بذر در گیاه دارویی باریجه Ferula gammosa (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
11 بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی Lavandula Officinalis L. گیاه اسطوخودوس (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
12 بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه اسطوخودوس Lavandula officinalis L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
13 بررسی ریزازدیادی در گیاه دارویی باریجه Ferula gammosa Boiss. (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 تاثیر یک دوره تمرین متناوب بر میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و مالون دی آلدهید بافت کبد در موش های صحرایی نر ویستار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
15 ترکیبات ارگانوسولفور دارویی در سیر و روشهای مختلف سنجش کمی آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
16 حفظ و معرفی شوینده ها و پاک کننده های سبز ( مطالعه موردی گیاه چوغان L. Salsola tragus) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
17 مطالعات جامع زیستی و زیست فناوری، در گیاه دارویی باریجه Ferula gummosa Boiss (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
18 مطالعه ترکیبات فیتوشیمیایی ضد تغذیه ای در دانه ماشک (sp. Vicia) به روش GC-MS (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 مطالعه جوانه زنی گیاه باریجه (Ferula gammosa) در شرایط In vitro (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی