دکتر محمد کاظم کاوه پیشقدم

دکتر محمد کاظم کاوه پیشقدم

دکتر محمد کاظم کاوه پیشقدم

Dr. Mohamad Kazem Kaveh Pishghadam

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی نقش نظام آموزش عالی در جغرافیای سیاسی و بین الملل سازی علمی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 51
2 بررسی تطبیقی جایگاه حقوق شهروندی زنان در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 10، شماره: 38
3 بررسی شاخص های جهانی اندیشه امام خمینی4 جهت رسیدن به نظم مطلوب (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 4، شماره: 8
4 تاثیر دیدگاه های فمینیسم بر عملکرد زنان در دوره پهلوی دوم با تاکید بر عملکرد اجتماعی اشرف پهلوی در فاصله سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ه.ش. (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه دوره: 2، شماره: 1
5 تحلیل دادها در جهت پیش بینی بحران در خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 42
6 تحلیلی برنقش حرم مطهرحضرت احمدبن موسی الکاظم شاه چراغ(ع) در توسعه ی گردشگری مذهبی شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی دوره: 1، شماره: 1
7 تطبیق نظریه شعر قدرت بر معماری دوره پهلوی اول و دوم (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
8 حکمت و حکومت در اندیشه سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
9 حکمرانی اسلامی از نگاه آیت الله نائینی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه و سیاست دوره: 1، شماره: 1
10 سیاست در اندیشه سهروردی بازخوانی اندیشه سیاسی سهروردی با تاکید بر الگوی جستاری اسپریگنز (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی اسلامی ایرانی دوره: 2، شماره: 2
11 شاخص های کشورداری مطلوب در کلیله و دمنه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 11، شماره: 24
12 علل هژمونیک شدن گفتمان انقلاب اسلامی (با تاکید بر ظرفیت های معناسازی به منظور کنترل رادیکالیسم سیاسی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه و سیاست دوره: 1، شماره: 2
13 عنصر هویت ساز شاهان آرمانی ایران در اندیشه سیاسی سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 19، شماره: 64
14 مقایسه تطبیقی دیدگاه امام خمینی(ره) درباره نظام جهانی و نظریه قمر و پیرامون ایمانویل والرشتاین (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 5، شماره: 9
15 موانع مشارکت حضور زنان در میزان تاثیر بر تفسیر قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 12، شماره: 48
16 ناکامی حاکمان مصر در توسعه سیاسی و اقتصادی براساس مدل اقتدارگرای بوروکراتیک و توسعه وابسته (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق در مدیریت (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
2 بررسی دیپلماسی هسته ای ایران با 1+5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
3 بررسی عناصر مؤثر در بروز بحران ها و پرخاشگری های قومی از چشم انداز روانشناسی (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
4 بررسی مفهوم قومیت و ملی گرایی در اندیشه امام خمینی (ره) و شهید مطهری (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
5 بررسی نقش و جایگاه نظام مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
6 تبیین اهداف سیاسی در مناقشات هسته ای ایران 1+5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
7 تبیین شاخص های متفاوت وقوع منازعات قومی از نگاه رهیافت اقتصاد سیاسی (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
8 تحلیلی بر عوامل خشونت در منطقه خاور میانه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی
9 جایگاه حقوق بشر در حقوق بین الملل اسلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
10 جایگاه نظام بین الملل در اندیشه سلفیه با تاکید بر داعش (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
11 روانشناسی احزاب سیاسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
12 مدیریت نیروی انسانی و برنامهریزی بینسازمانی در عملیات آزادسازی خرمشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
13 نقش انقلاب اسلامی ایران در تداوم آزادی خواهی جهان عرب با استفاده از نظریه گفتمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)