دکتر ساسان فاطمی

دکتر ساسان فاطمی استاد گروه موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

دکتر ساسان فاطمی

Dr. Sasan Fatemi

استاد گروه موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از جشن عروسی تا مدرسه موسیقی: نظام استاد شاگردی و تغییرات در روش های انتقال سنت در هنر شعری موسیقایی عاشیقی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 23، شماره: 3
2 بازشناسی ویژگی های مرکزی موسیقی ایرانی به عنوان عناصر هویت ساز در این سنت( علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 25، شماره: 2
3 تاثیرپذیری در موسیقی عاشیقی ترکان قشقایی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 27، شماره: 4
4 تحول سنت باغشی گری در ترکمن صحرا: موردی خاص از تغییرات موسیقایی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 24، شماره: 3
5 سنجش نسبت ضرب های ریتم ۸/۶ در رنگ های موسیقی دستگاهی ایران (۱۲۸۴ – ۱۳۵۷ش.) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 26، شماره: 2
6 سیر تحول موال و تاریخ متاخر آن در نوبت آوازی سوری (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 28، شماره: 2
7 سیر نفوذ موسیقی غربی به ایران در عصر قاجار (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 19، شماره: 2
8 طبقه بندی مجموعه کارگان مرتبط با موسیقی کلاسیک ایرانی بر مبنای گفتمان های هویت در درون سنت (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 26، شماره: 4
9 غزلخوانی و جایگاه آن در فرهنگ موسیقایی ایران (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 21، شماره: 2