دکتر محمد شهبا

دکتر محمد شهبا استاد گروه سینما، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر.

دکتر محمد شهبا

Dr. Mohammad Shahba

استاد گروه سینما، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوهای بسط شخصیت در مجموعه تلویزیونی فارگو (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 13، شماره: 30
2 اندیشه جهان وطنی در مستند سه گانه کاتسی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 26، شماره: 4
3 بررسی تجلیات اندیشه جهان وطنی در سینما: مطالعه موردی فیلم های لوهاور و کد مجهول (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه هنرهای نمایشی دوره: 1، شماره: 1
4 تاریخ، اقتباس و تصاحب در سینما (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 17، شماره: 2
5 تاویل های فلسفی از سینمای کیارستمی با تاکید بر آراء ژان لوک نانسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 4، شماره: 1
6 دلالت معنایی میزانسن در سینمای هنری ایران (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 3، شماره: 2
7 رویکرد شناختی به روایت اعتمادناپذیر در سینما (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 20، شماره: 1
8 رویکرد نشانه معناشناسی به تحلیل گفتمان: مطالعه موردی فیلم «یه حبه قند» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 13، شماره: 49
9 ساختارشناسی تله تئاتر در ایران (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 2، شماره: 40
10 عناصر غیرروایتی در فیلم روایتی (بررسی موردی فیلم های آخر بهار و چانکینگ اکسپرس) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 22، شماره: 1
11 مطالعه تطبیقی ویژگی های داستان آپارتمانی دهه هشتاد ایران و داستان کوتاه ریموند کارور (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 11، شماره: 41
12 واقع گرایی در فیلم: نگاهی انتقادی به نگره ی همانندی گریگوری کوری (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 18، شماره: 2
13 واکاوی ظرفیت‌های نمایشی و مقایسه تطبیقی اقتباس‌های داخلی و خارجی از منطق‌الطیر عطار نیشابوری (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 7، شماره: 2
14 هیاهوی بسیار برای هیچ؛ بررسی و نقد کتاب سینمای فانتزی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر تحولات اجتماعی بر نقدنویسی در سینمای ایران از 1357 تا 1390 (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم