دکتر امیر اکبری

دکتر امیر اکبری استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

دکتر امیر اکبری

Dr. mohamadnabi salim

استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات اقدامات پهلوی اول بر سیر تحولات اجتماعی و تغییرات نظام بلدیه در استرآباد قدیم (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 18، شماره: 70
2 اشتغال زنان اقوام شمال خراسان در دوره پهلوی، با تکیه بر تاریخ شفاهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 17، شماره: 68
3 بازشناسی پدیداری اندیشه های عرفانی در معماری مسجد گوهرشاد مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 59
4 باورهای عامه مردم در دوران قاجار با تاکید بر باورهای عامیانه بهداشتی و پزشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 18، شماره: 69
5 برامکه و عوامل نزاع دیوانسالاران ایرانی و عرب در عهد هارون عباسی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 2، شماره: 7
6 بررسی ابعاد و جایگاه آن در شاهنامة فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 14، شماره: 28
7 بررسی نظام تمدن سازی اسلامی در قرآن کریم (با بهره گیری از رویکرد تحلیل گفتمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 34، شماره: 3
8 تاثیر اقلیم دشت سرخس بر شکل گیری کالبد بنای رباط شرف جهت نیل به آسایش حرارتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره: 3، شماره: 2
9 تاثیر حضور امام رضا(ع) در ایران بر گرایش خاندان طاهری به تشیع (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 3، شماره: 12
10 تجلی نگرش های شیعی در معماری و تزیینات رواق های حرم رضوی در دوران صفوی (با تکیه بر رواق حاتم خانی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 10، شماره: 40
11 تحلیل معناگرایانه آرایه های گچی در بنای رباط شرف (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره: 4، شماره: 2
12 تحلیل وجوه مختلف غیریت ‎سازی و منازعه گفتمانی در فرایند پذیرش ولایتعهدی از سوی امام رضا (علیه ‎السلام) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 7، شماره: 27
13 جایگاه اقتصادی زنان ترکمن شمال خراسان در دوره قاجاریه با تاکید بر نمونه موردی فرش ترکمنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 49
14 دلایل عزیمت هارون الرشید به خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 24، شماره: 1
15 دو طیف تاریخ شفاهی؛ (بررسی در روش، شناخت شناسی و هستی شناسی تاریخ شفاهی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 14، شماره: 2
16 سیاست و نحوه حکومت عبدالله بن طاهر در خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 22، شماره: 3
17 ضرورت های سیاسی در دعوت امام رضا علیه السلام به خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 24، شماره: 4
18 علی شریعتی؛ گسست از دانشکده ادبیات تا تعطیلی حسینیه ارشاد (مطالعه ای از منظر تاریخ شفاهی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 19، شماره: 2
19 نقش امام رضا علیه السلام در وحدت دینی و انسجام اسلامی در عصر عباسی (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 26، شماره: 4
20 نقش حضور امام رضا(ع) در گسترش تحولات فرهنگی و آزاداندیشی مرو (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 قابلیت ها و جاذبه های گردشگری تربت حیدریه در افق 1404 و سند چشم انداز توسعه (دریافت مقاله) دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات )