دکتر امین هنرمند

دکتر امین هنرمند دانشیار گروه موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

دکتر امین هنرمند

Dr. Amin Honarmand

دانشیار گروه موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی سیستم های کوک در موسیقی ایرانی در آرای نظریه پردازان معاصر (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 27، شماره: 2
2 بررسی تم خداوند در قطعه های اول و آخر مجموعه بیست نگاه اثر الیویه مسیان از دو منظر هارمونی و ریتم (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 21، شماره: 1
3 بررسی تین تینابولی و روند کاهشی و افزایشی در موسیقی آرو پرت و مقایسه آنها با برخی روش های تکرار در موسیقی ایرانی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 20، شماره: 1
4 تاثیر سکوت بر دقت تشخیص زیروبمی موسیقی دانان (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 25، شماره: 4
5 تحلیل قطعه "هفت خوان" اثر بهزاد رنجبران با تمرکز بر نحوه ایجاد وحدت و تنوع (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 24، شماره: 3
6 تریادها با سوم مشترک در موسیقی آلفرد اشنیتکه (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 17، شماره: 1
7 رویکرد رضا والی به چندصدایی و مقایسه آن با نگرش های خوشنویسی مدرن (مطالعه موردی: خوشنویسی شماره ۱۳) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 101
8 فرم و نشانه: مجاورت و برهمنهش واحدهای نشانه شناسانه زمانی در قطعه کادو اثر فرانکو دناتنی * (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 28، شماره: 2
9 کانن و دودکافونی در موسیقی آلفرد اشنیتکه (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 3، شماره: 43