دکتر امیر حسین چیذری

دکتر امیر حسین چیذری

دکتر امیر حسین چیذری

Dr. AmirHosein Chizari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون تجمیع کالاهای خوراکی پروتیینی در مناطق شهری ایران: مقایسه آزمون های مختلف کالای مرکب تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
2 آزمون قیمت واحد در بازار دانه های روغنی ایران نسبت به قیمت جهانی (مطالعه موردی: ذرت، سویا، پنبه) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 4
3 اثر تغییر اقلیم بر اقتصاد گندم دیم (مطالعه موردی خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
4 اثر تغییر اقلیم بر اقتصاد گندم دیم (مطالعه موردی خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
5 ارایه الگوی مسیربابی ناوگان حمل و نقل بر اساس الگوریتم جهان های موازی (مطالعه موردی: بازارهای توزیع گوشت مرغ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 1
6 ارتباط قیمت تضمینی واقعی گندم و عملکرد آن در استان تهران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 54، شماره: 1
7 ارزیابی توانمندی استان های تولید کننده دانه های روغنی و واحدهای استحصال روغن خام و تصفیه آن در زنجیره تامین روغن نباتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
8 ارزیابی رقابت افقی و عمودی در سنجش ساختار بازار: مطالعه موردی بازار محصولات لبنی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 3
9 ارزیابی عملکرد مدیریتی مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 4
10 ارزیابی کیفیت آب شرب مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
11 ارزیابی و تحلیل مزیت های نسبی، رقابت پذیری و آثار سیاست های حمایتی محصولات منتخب پهنه های اقتصادی-کشاورزی افغانستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 2
12 اندازه گیری کارایی مزارع صنعتی پرورش گاو شیری با استفاده از روش تحلیل فراگیر دادهها: مطالعه موردی جنوب استان تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 13
13 اولویت بندی بازارهای هدف کشمش صادرکنندگان عمده جهانی با رویکرد شناسایی پتانسیل رقابتی ایران در این بازارها (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
14 بررسی اثر کیفیت و بسته بندی بر قیمت روغن خوراکی افتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 37، شماره: 2
15 بررسی اندازه بهینه گاوداری های صنعتی تولیدکننده شیر و برآورد عوامل تاثیرگذار (مطالعه موردی شهرستان های منتخب استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 18
16 بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر تولید و سودآوری مزارع صنعتی پرورش گاو شیری- مطالعه موردی جنوب استان تهران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 1
17 بررسی تولید و بازاررسانی پسته استان کرمان (مطالعه موردی: شهرستان رفسنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
18 بررسی رابطه بین نرخ رشد و سودآوری شرکتهای صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
19 بررسی ساختار الگوی حمل و نقل و تامین گوشت مرغ درشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
20 بررسی سیاست های حمایتی دولت با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست: مطالعه ی موردی سیب زمینی در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
21 بررسی سیاست های حمایتی و مزیت نسبی تولید و صادرات پیاز :(مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
22 بررسی ظرفیت های صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 41، شماره: 4
23 بررسی کارایی قرارداد آتی زعفران نگین در بورس کالای ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 4
24 بررسی مزیت نسبی و سیاست های حمایتی برای کیوی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
25 بررسی مسیرهای بازاریابی و تحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی ذرت دانه ای در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
26 بررسی مولفههای اثرگذار بر توسعه وفاداری مصرفکننده روغن خوراکی: مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
27 بررسی و تعیین اولویت های صادراتی محصول رب گوجه فرنگی ایران و مولفه های اثرگذار بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 16، شماره: 3
28 بررسی هم حرکتی بازار انواع گوشت و عوامل اثرگذار بر آن در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 3
29 بررسی یکپارچگی مکانی بازار ماهیان استخوانی دریای شمال؛ کاربردی از رهیافت همگرایی فصلی داده های ماهیانه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
30 بررسی یکپارچگی مکانی و آزمون قیمت های واحد در بازار ماهیان استخوانی شمال مطالعه موردی: استان های مازندران و گیلان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 3
31 پیش بینی قیمت سهام کشاورزی در بورس اوراق بهادارتهران مطالعه موردی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
32 تاثیر سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
33 تحلیل تاثیرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد و توسعه بازار آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی اراضی پایین دست سد شیرین دره بجنورد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 3
34 تحلیل مولفه های اثرگذار بر واردات شکر با تاکید بر نقش بودجه های تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 37، شماره: 2
35 تحلیل همبستگی فضایی رشد بخش کشاورزی و غیر کشاورزی در نواحی اقتصادی-کشاورزی افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
36 تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی:سد بارزو شیروان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 4
37 تعیین انتخاب سبد بهینه سهام شرکت های کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 35، شماره: 4
38 تعیین دامنه وابستگی فضایی ریسک سیستماتیک عملکرد گندم دیم در ایران: کاربرد الگوهای خودرگرسیون فضایی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 3
39 تعیین دوره رشد تولید اقتصادی در واحدهای صنعتی مرغ گوشتی در استان های منتخب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
40 عدم تقارن قیمت در بازار واردات چای ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 2
41 کاربرد تحلیل نقطه سربه سر در مدیریت کشاورزی مزارع گندم آبی شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
42 کاربرد روش تحلیل فراگیر داده ها درتحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید در زراعت پنبه ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
43 کاربرد روش تحلیل فراگیر داده ها درتحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید در زراعت پنبه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
44 کاربرد فنون تصمیم گیری چند شاخصه در ارزیابی ظرفیت مدیریت و مکانیزاسیون مزارع صنعتی پرورش گاو شیری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 1
45 مدیریت بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی با کاربرد برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 4
46 مطالعه امکان سنجی جایگزینی ذرت با محصولات رقیب باتاکید برمحدودیت آبی مطالعه موردی: زیربخش زراعت حوضه آبی کرخه استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 5
47 مقایسه کاربرد الگوریتم های فراابتکاری کلونی مورچه ها و سلسله مراتبی در خوشه بندی شرکت های دانش بنیان کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
48 نقش بازار آب در تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رهیافت برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP)(مطالعه موردی: اراضی پایین دست سد شیرین دره بجنورد) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 1
49 وجود عادات مصرفی و تحلیل تجربی تقاضا: مطالعه موردی تقاضای محصولات لبنی خانوارهای شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکار سازی تغییر اقلیم در منطقه خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
2 اندازه گیری کارایی دامداری های شیری جنوب استان تهران با روش تحلیل فراگیر داده ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 برآورد شاخص های بهره وری کل عوامل تولید و اندازه گیری پتانسیل تولید شیر در گاوداری های صنعتی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 بررسی مزیت ‌نسبی‌صادرات و منطقه‌ای کاشت گوجه‌فرنگی در استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
5 بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات سیب ایران( با استفاده از رهیافت فیلتر هودریک-پرسکات) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
6 بررسی اثرات بیمه برمیزان کاهش ریسک اقتصادی تولید نیمچه گوشتی در استان مازندران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
7 بررسی ارتباط بین ساختار بازار و کارایی در زنجیره تامینروغن نباتی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
8 بررسی اقتصادی اثرات ناشی از تغییرعوامل اقلیمی بر روی عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: مراغه) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
9 بررسی توان صادراتی مرکبات ایران در رقابت با کشور های عمده صادرکننده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
10 بررسی جایگاه صادراتی پسته ایران، چالشها و رهیافتها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته
11 بررسی ساختار بازارهای صادرات و واردات گوجه‌فرنگی در جهان و تعیین چرخه‌حیات آن‌ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
12 بررسی ساختار تکنولوژی تولید گندم با استفاده از داده های پانل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
13 بررسی سیاستهای حمایتی دولت و بازار جهانی زعفران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
14 بررسی ظرفیتهای صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
15 بررسی عوامل موثر بر بازار سهام صنایع کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
16 بررسی مزیت نسبی سیب درختی ایران از دیدگاه تولید و صادرات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
17 بررسی مزیت نسبی و سیاستهای حمایتی کیوی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
18 تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید در زراعت پنبه ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
19 تحلیل کارایی بازار گیاهان دارویی در استان کرمان مطالعه موردی بازار گیاه دارویی آنغوزه (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 تخصیص بهینه آب و اولویت بندی مناطق مختلف در مصرف آن ( مطالعه موردی سد بارزو شیروان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
21 تعیین الگوی بهینه واحد تلفیقی زراعت - گاوداری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
22 تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با تاکید بر حداکثر کردن واردات خالص آب مجازی و منافع خالص اجتماعی مطالعه موردی منطقه ورامین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
23 راهکارهای ایجاد تعهد سازمانی در شهرداری ها با رویکرد بهره وری سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
24 محاسبه و بررسی حمایت کلی داخلی (AMS) محصول گردو در شرایط الحاق به WTO مطالعه موردی استان همدان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
25 مدیریت بهینه بهره برداری از منابع آب با کاربرد برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
26 مدیریت منابع آبی از طریق تخصیص بهینه آب بین اراضی زیر سدها (مطالعه موردی سد بارزو شیروان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
27 مدیریت نهاده ها در تولید پسته ( مطالعه موردی شهرستان رفسنجان ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
28 معرفی بورس کالای کشاورزی ایران و استراتژی پنج ساله آتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
29 مقایسه روند و ساختار صادرات پسته ایران و آمریکا (یک تفاوت استراتژیک) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران