دکتر علی اکبر عنایتی

دکتر علی اکبر عنایتی

دکتر علی اکبر عنایتی

Dr. Ali Akbar Enayati

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اختلاط خرده های چوب درشت بر پروفیل دانسیته و خواص فیزیکی- مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از چوب صنوبر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 4
2 اثر استیله کردن بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 22، شماره: 1
3 اثر درجات مختلف پلی پروپیلن و ماده سازگارکننده بر روی ویژگی های چندسازه چوب- پلاستیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 4
4 اثر زمان بخارزنی و مقدار چسب بر خواص تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از ساقه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 23، شماره: 2
5 ارتباط بین مواد استخراجی چوب و پوسیدگی قارچی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 18، شماره: 2
6 ارزیابی دوام تخته خرده چوب ساخته شده از خرده های چوب صنوبر پیش تیمار شده با بخار آب در برابر قارچ رنگین کمان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 3
7 ارزیابی میزان اثر گذاری افزایش تراکم جرم تخته و میزان چسب بر روی ویژگی های تخته خرده چوب (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 2، شماره: 1
8 ارزیابی ویژگی های بلوک های چوب- سیمان ساخته شده از خاک اره (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 2
9 ارزیابی ویژگی های فیزیکی، مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از خرده های چوب صنوبر تیمار شده با بخار آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 4
10 امکان استفاده از پلی پروپیلن به عنوان چسب در ساخت تخته لایه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 24، شماره: 1
11 امکان استفاده از سرشاخه های سیب در ساخت تخته خرده چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 23، شماره: 1
12 بررسی اثر آزمون کهنگی تسریع شده بر سفتی کابینت MDF آشپزخانه (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 4، شماره: 1
13 بررسی اثر استفاده از عامل جفت کننده آمینو سیلان بر بهبود اتصالات چسب اوره فرمالدهید در تخته خرده کاه گندم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 2
14 بررسی اثر استفاده از نانو ذرات مس بر مقاومت های مکانیکی و پروفیل دانسیته تخته فیبر دانسیته متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 3
15 بررسی اثر الیاف ضایعاتی پلی استر بر خواص مکانیکی و حرارتی فراورده های چوب پلاستیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 30، شماره: 4
16 بررسی اثر مقدار الیاف چوب انگور و زمان پرس بر زاویه تماس و مقاومت اتصال سطح تخته فیبر دانسیته متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 30، شماره: 2
17 بررسی امکان کاربرد نانو ولاستونیت برای افزایش مقاومت به آتش و ثبات ابعاد چوب صنوبر (Populus nigra) (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 4، شماره: 2
18 بررسی تاثیر pH چوب بر ویژگی های تخته خرده چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 3، شماره: 4
19 بررسی تاثیر متغیرهای فرایند کاغذسازی بر دانسیته ظاهری کاغذ بازیافتی از کارتن کهنه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 22، شماره: 1
20 بررسی رفتار آکوستیکی چوب های واکنشی با استفاده از تکنیک امواج فراصوتی (مطالعه موردی: چوب نوئل و صنوبر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 2
21 بررسی و ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با چگالی متوسط(MDF) ساخته شده ازمخلوط الیاف ساقه ذرت و گونه های چوبی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 2، شماره: 2
22 بررسی وضعیت برنامه ریزی آموزشی و مواد درسی مدارس نوین عصر قاجار (مطالعه موردی: مدارس مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 14، شماره: 53
23 بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط خرده چوب سرشاخه درختان زردآلو و چوب های صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 24، شماره: 2
24 بهبود کیفیت سطح تخته خرده چوب برای پوشش نهایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 2
25 پیش بینی خواص مکانیکی تخته خرده چوب و تحلیل رفتار متقابل ضریب کشیدگی و درصد چسب با استفاده از معادله های خطی و نمایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 3
26 تاثیر تیمار با بخار آب روی ویژگی های شیمیایی خرده های چوب صنوبر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 4
27 تهیه خمیر کاغذ سودای رنگبری شده از ساقه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 25، شماره: 1
28 خواص گرمایی کامپوزیت های چوب-پلاستیک پس از حذف همی سلولوز از آرد چوب (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 3
29 ررسی مقایسه ای خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب پلاستیک ساخته شده از مواد لیگنوسلولزی مختلف و پلی اتیلن سنگین (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 1
30 شناسایی قارچ های عامل باختگی در چوب های وارداتی نوئل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 1
31 فرایند شکل گیری مدارس دخترانه مازندران ( ۱۲۸۵ ۱۳۰۴ شمسی ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 12، شماره: 44
32 کاربرد نانوکریستال سلولز استیله شده در چسب بر پایه سویای اصلاح شده برای تخته لایه (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 1
33 ویژگی های کاغذ مرغوب از الیاف ضایعات پارچه های پنبه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تیمار حرارتی بر ویژگیهای آناتومی چوب صنوبر دلتوئیدس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
2 استفاده از ضایعات کاه گندمبه عنوان منبع لیگنوسلولزی تجدید پذیردر ساخت تخته خرده چوب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
3 امکان استفاده از ضایعات هرس درختان زردآلو در ساخت تخته خرده چوب (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
4 Hydrothermal Conversion of Woody Biomass and Agricultural Residues to High Yield Pure Sugar as Biofuel Feedstock (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
5 بررسی پتانسیل منابع لیگنوسلولزی برای توسعه صنایع تخته خرده چوب، MDF و کاغذ در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
6 بررسی ترکیبات شیمیایی لجن جوهرزدایی کاغذ (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
7 بررسی خواص مکانیکی چند سازه الیاف نخل پلیپروپیلن ساخته شده با استفاده از روش اکستروژن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
8 بررسی ویژگیهای آناتومی چوب نوئل اصلاح شده با استفاده از روشهای دوستدار محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
9 مروری برمطالعات انجام شده درزمینه استفاده ازانواع کاه درساخت فراورده های مرکب چوبی درراستای کاربردی کردن استفاده ازضایعات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
10 مطالعات انجام شده درزمینه بهبود اتصالات کاه و رزین اوره فرمالدهید درساخت فراورده های مرکب چوبی ازپسماندکشاورزی کاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم