دکتر علی جعفری مفید آبادی

دکتر علی جعفری مفید آبادی دانشیار
 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

دکتر علی جعفری مفید آبادی

Dr. Ali Jafari Mofidabadi

دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Embryo Rescue Technique in Juglans regia L. x J. nigra L. Hybridization (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 3، شماره: 2
2 ارزیابی مقاومت به شوری سه گونه اکالیپتوس در مراحل اولیه رشد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 20، شماره: 3
3 Domestication of Persian Shallot (Allium hirtifolium) as Cultivated Crop (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 4، شماره: 1
4 Sexual Propagation of Persian Shallot (Allium hirtifolium) Through Manual Pollination and In vitro Ovary Germination (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه داروییL. Oenothera biennis (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 9، شماره: 0
6 بررسی تغییرات ژنتیکی جوامع پده با استفاده از آنزیم پراکسیداز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 15، شماره: 2
7 تکثیر غیر جنسی صنوبر هیبرید مفید (Populus euphratica Oliv. ×P. alba L.) از طریق کشت بافت (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی امکان کشت پنبه رقم زودرس خرداد درمقایسه با رقم متوسط رس ورامین درمنطقه مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 بررسی تاثیر تنش خشکی توسط پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی گیاه گل مغربی (Oenothera biennis) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
3 بررسی تحمل Eucalyptus saligna به شوری حاصل از نمک کلرید کلسیم (Cacl2) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 بررسی فنولوژی خارشتر(Alhagi camelorum)در شهرستان آق- قلا استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 تولید غده ھای عاری از ویروس گیاه سیب زمینی شیرین (Sweet potato) و تکثیرتجاری آن از طریق کشت بافت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت
6 ضرورت تاسیس شرکت های زراعی (State Farms) (واحد 100-200 هکتاری) جهت ساماندهی خرده مالکی و افزایش بهره وری (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها
7 کاربردهای رایج گیاه خارشتر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
8 کشت درون شیشه ای جنین های نوسلار و جنین های جنسی بالغ در نارنج (Citrus aurantium) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
9 معرفی گیاه جدید سیب زمینی شیرین (Sweet potato) به الگوی کشت استان گلستان (تکثیر تجاری نهال و تولید غده های عاری از ویروس) (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها