دکتر ستار طهماسبی انفرادی

دکتر ستار طهماسبی انفرادی دانشیار
 گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی،
 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

دکتر ستار طهماسبی انفرادی

Dr. Sattar Tahmassebi Enferadi

دانشیار گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ضد تکثیر و القای آپوپتوتیک سزکوی ترپن لاکتون پارتنولید بر روی رده سلول سرطانی پستان انسان لاین MDA-MB- ۲۳۱ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 10، شماره: 2
2 استفاده از نگهدارنده های طبیعی در صنعت سوخت های زیست محیطی (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 64
3 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گیاه صبر زرد Linne) ( Aloe vera با استفاده از صفات مرفولوژیک (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 3، شماره: 10
4 تاثیر غوطه وری در آب سرد و معتدل بر پاسخ پروتیین شوک گرمایی پلاسمایی موش های صحرایی هنگام اجرای فعالیت مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 5، شماره: 10
5 تصفیه بیولوژیکی فاضلاب خانگی با استفاده از میکروجلبک کلرلا ولگاریس در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از بیان ژن skdh جهت بررسی آلودگی ژنتیکی ناشی از ژرم پلاسم های گون Helianthus annuus L بر روی لاین های مادری آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 استفاده از پروتئین های ذخیره دانه جهت بررسی و طبقه بندی منابع ژرم پلاسم گونه (OleaeuropaeaL) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 استفاده از نگهدارنده های طبیعی در صنعت سوخت های زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
4 بررسی اثر گرما بر کنترل آلودگی میکروبی بیودیزل تهیه شده از روغن ضایعات خوراکی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
5 بررسی تنوع پروتئینی ژنوتیپهای زیتون از طریق الکتروفورز پروتئینهای ذخیرهای دانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
6 بررسی تنوع ژنتیکی افتابگردان از طریق پروتئین های ذخیره ای بذر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های زیتون ایرانی از طریق نشانگرهای مرفولوژیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
8 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای زیتون از طریق نشانگرهای پروتئینی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای زیتون از طریق نشانگرهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 بررسی روش های کشت میکروجلبک بمنظور تصفیه ی فاضلاب (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 بررسی قابلیت میکروجلبک دونالیلاسالینا در تصفیه ی فاضلاب انسانی درمقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 بهبود پایداری اکسیداتیو بیودیزل با استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی حاصل از آب گیاهی کارخانجات روغن کشی زیتون (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
13 بیان فضایی- زمانی ژن استروئیل -ACP دساچورازOeSAD در ارقام زیتون با محتوای بالا و پایین روغن واولئیک اسید طی نمو و رسیدگی میوه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 تاثیر زمان برداشت میوه بر میزان روغن و درصد اسیدهای چرب کلیدی اولییک و لینولییک اسید در دو رقم زیتون آربکین و کرونیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 جنبه های روش شناسی کاربرد میکروستلایت در شناسائی ژرم پلاسم زیتون (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 خالص سازی و شناسایی پروتئوم میتوکندری در گونه Helianthus annus L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 شناسائی سیب زمینی تراریخته مقاوم به ویروس PVY نسبت به سیب زمینی های غیرGM با روشهای مبتنی برPCR (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 مطالعه بیان ژنهای اولئات دساچوراز دو رقم روغنی مرغوب و نامرغوب زیتون بومی ایران طی مراحل نمو میوه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 مطالعه پاسخ پروتئوم برخی ژنوتیپ های گندم به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از قارچFusarium culmorum (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 مقایسه بین مشتقات متابولیسمی Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary واسید اگزالیک سنتتیک جهت ارزیابی سریع ژرم پلاسم آفتابگردان به بیماری پوسیدگی سفید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
21 مقایسه تاثیر اشعه فرابنفش و زیست کش در کنترل جمعیت میکروبی بیودیزل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست
22 مقایسه فاصله ژنتیکی و مورفولوژیکی برخی از ژنوتیپ های آفتابگردان بر اساس نشانگر SDS-PAGE (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
23 مقایسه و بررسی اثر یک آنتی اکسیدانت طبیعی و سنتز شده در صنعت بیودیزل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)