دکتر علی محمد نظری

دکتر علی محمد نظری

دکتر علی محمد نظری

Dr. Ali Mohammad Nazari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Alcohol Abuse in Iranian Adolescents: A Mediational Model of Parental Monitoring and Affiliation with Deviant Peers (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 4، شماره: 2
2 آسیب شناسی روانی از منظر قرآن: تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 2، شماره: 3
3 اثر بخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر افزایش صمیمت زناشویی زوج ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 15
4 اثربخشی درمان خود متمایز سازی بر میزان ابراز وجود دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 16
5 اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر کاهش نشانگان افسردگی زنان (دریافت مقاله) مجله بالینی پرستاری و مامایی دوره: 4، شماره: 3
6 اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق در زنان متاهل (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 3، شماره: 3
7 اثربخشی دو رویکرد طرحواره درمانی و دلبستگی درمانی بر سبکهای دلبستگی در دانشجویان مرحله عقد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 1، شماره: 2
8 اثربخشی طرح واره درمانی تمثیلی در زنان دچار نشانگان افسرده خویی پس از طلاق (طرح تجربی تک موردی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 5، شماره: 9
9 اثربخشی طرحواره درمانی تمثیلی بر افسرده خویی جانبازان دچار استرس پس از سانحه جنگی مزمن (طرح تجربی تک موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 3، شماره: 11
10 اعتیاد جوانان به بازی های آنلاین: نقش عزت نفس، اضطراب و افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 25
11 Effect of Single-session Solution-focused Brief Therapy on the Anxiety of Labor Pain: A Randomized Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 12، شماره: 1
12 Marriage breakup reasons of divorced applicant Couples (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 1
13 Prediction of marital burnout based on personality traits and sexual intimacy in married woman nurses in selected private hospitals in Tehran (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 6، شماره: 3
14 Sexual and Reproductive Health Challenges in Temporary Marriage: A Systematic Review (دریافت مقاله) مجله تحقیقات در علوم سلامت دوره: 21، شماره: 1
15 The Effect of Relationship Enhancement on Solving Dimensions of Work-Family Conflict (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 7، شماره: 1
16 Women’s orgasm obstacles: A qualitative study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 15، شماره: 8
17 بررسی اثر بخشی زوج درمانی هیجان – محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
18 بررسی اثر‌بخشی مشاوره مامایی با رویکرد شناختی- ‌رفتاری بر دلبستگی مادر- جنین در زنان باردار با بارداری ناخواسته (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 27، شماره: 2
19 بررسی پیامدهای بازماندگی از ازدواج دختران بالای ۳۰ سال شهر کرمان (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 6، شماره: 1
20 بررسی تاثیر زوج درمانی گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 4
21 بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی رفتاری بر باورهای غیرمنطقی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 8، شماره: 31
22 بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی برکاهش افسردگی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 6، شماره: 1
23 بررسی رابطه بخشش و جهت گیری مذهبی با تعارض زناشویی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 6، شماره: 2
24 بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 2، شماره: 5
25 بررسی عوامل فردی، اجتماعی و سازمانی موثر بر رضایت شغلی معلمان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 2، شماره: 2
26 بررسی نقش عملکرد خانواده در پیش بینی گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 5، شماره: 3
27 پیش بینی ازدواج موفق: نقش عوامل زناشویی موثر مبتنی بر بافت فرهنگی- اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 29
28 پیش بینی رضایت زناشویی براساس عوامل فرایندی و محتوایی خانواده در معلمان ابتدایی شهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
29 پیش بینی فرسودگی زناشویی بر اساس تمایز یافتگی و صمیمیت جنسی در پرستاران (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 10، شماره: 2
30 تاثیر برنامه غنی سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی زوج ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 4
31 تاثیر برنامه مداخله ای کودکان طلاق بر میزان سازگاری آن ها با طلاق والدین شان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 9، شماره: 3
32 تاثیر خاطره گویی بر امید سالمندان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 28، شماره: 93
33 تاثیر روان درمانی وجودی به شیوه گروهی بر رضایت زناشویی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 9، شماره: 2
34 تأثیر روان درمانی راه حل محور بر رضایت زناشویی در زوج های هر دو شاغل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 2، شماره: 4
35 تعارض های زناشویی؛ نقش سبک های دفاعی و طرحواره های هیجانی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 3، شماره: 1
36 تعارضات بین فردی در متاهلین ملزم به مراقبت از والد سالمند خود (یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 66
37 خطر پذیری مصرف سیگار در نوجوانان:ارائه مدل تعاملی نظارت والدینی و هم نشینی با همسالان منحرف (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 9، شماره: 1
38 رانندگی پرخطر: مدل تعاملی نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف در نوجوانان خانواده های نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 3، شماره: 12
39 روابط چندگانه سبکهای دلبستگی، ابعاد شخصیت و رضایت زناشویی با پیمان شکنی زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 29
40 روابط چندگانه سبکهای دلبستگی، ابعاد شخصیت و رضایت زناشویی با پیمان شکنی زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 29
41 شناسایی شاخص های ازدواج موفق: مطالعه ای کیفی واکتشافی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 25
42 شناسایی شاخص های مشکلات زوجین ترکمن متقاضی طلاق: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
43 طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی موثر بر رشد شغلی؛ نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 49
44 طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی موثر بر رشد شغلی؛ نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 49
45 طراحی مدل صلاحیت های حرفه ای مشاوران طلاق مراکز مداخله در بحران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 13، شماره: 49
46 عوامل والدینی موثر بر رشد شغلی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 10، شماره: 34
47 فراتحلیل پژوهشهای انجام شده پیرامون نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 14، شماره: 55
48 مقایسه اثربخشی زوج درمانی به شیوه روانی - آموزشی و سیستم محور گروهی بر افزایش سازگاری زوج ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 12، شماره: 48
49 نقش ابعاد ساختار قدرت خانواده در سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 30
50 نقش ابعاد ساختار قدرت خانواده در سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 30
51 نقش باورهای ارتباطی و معنوی در خرسندی زناشویی؛ ارایه یک مدل فرضی با واسطه گری کیفیت ارتباط و سن (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 24
52 نقش دلبستگی به خدا و اخلاق رابطه ای در پیش بینی تجربه اضطراب در زنان متاهل شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد طرح واره محور بر الگوهای ارتباطی زنان متاهل (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
2 ازدواج با فرزند خوانده از نگاه فقه و حقوق اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 ازدواج با فرزند خوانده، آسیب شناسی و راه کارهای پیشگیری از آسیب ها (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
4 Determining the Effect of Existential Group Therapy on Infertility Stress in Infertile Men's Spouses (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی
5 Investigating the Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy in Changing Marriage Myths (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
6 The effect of solution-focused brief therapy on anxiety and pain intensity in nulliparous women during the COVID-۱۹ pandemic (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی
7 بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم شناختی بر مشکلات روانشناختی زنان مطلقه مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
8 بررسی اثربخشی درمان شناختی _رفتاری در تغییر اسطوره های عشق در ازدواج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
9 بررسی اثربخشی مشاوره به شیوه معنادرمانی بر نمرات آزمون افسردگی و اختلال استرس حاد زنان پس از زایمان طبیعی: کارآزمایی بالینی تصادفی (دریافت مقاله) دومین کنگره اختلالات خلقی
10 بررسی رابطه بین دغدغه شغلی با اشتیاق شغلی در بین فارغ التحصیلان شاغل دوره کارشناسی دانشگاه های سراسر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
11 بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سلامت روان دردانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه
12 بررسی رابطه هوش اجتماعی و تعهد سازمانی در مدیران مدارس شهرستانهای کاشمر و خلیل آباد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
13 بررسی رابطه هوش هیجانی با کیفیت زندگی زنان خانه دار عضو خانه سلامت قلهک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
14 پیوند افراد عادی و افراد مبتلا به اختلالات شنوایی با رابط کینکت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
15 رابطه رضایت جنسی، صمیمیت زناشویی و سبک های دلبستگی با بی ثباتی ازدواج زنان متاهل (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
16 طراحی مدل مفهومی در خصوص رابطه بین هوش اجتماعی و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
17 نقش مثلث سازی با فرزند و اطرافیان در سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران