دکتر محسن تابان

دکتر محسن تابان

دکتر محسن تابان

Dr. Mohsen Taban

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسایش حرارتی درخیابان شهری (نمونه موردی:خیابان چمران کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 4
2 ارزیابی اکولوژیک کنارآب شهری پژوهش موردی: کنارآب رودخانه زهره در شهر هندیجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 14، شماره: 31
3 ارزیابی تاثیر ساختار کالبدی بر الگوی جریان باد در محیط شهری نمونه موردی: محله سیاه پوشان و گذر شاهی در محله قلعه دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 2
4 ارزیابی عوامل موثر بر میانگین دمای تابشی در محیط شهری (نمونه موردی: گذر شنبدی، بافت تاریخی بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 43، شماره: 4
5 ارزیابی میزان ارتباط مولفه های روانی و آسایش حرارتی کاربران در فضاهای باز شهری(نمونه موردی: کناره رودخانه کارون در اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 12
6 اهمیت تراکم ساختمانی در کاهش آلودگی هوای شهر نمونه موردی: شهر اراک (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 9، شماره: 1
7 Determining the Relationship Between Landscape Structure and Mental Components on Thermal Assessment (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 3
8 بازتعریف هویت فضاهای جمعی شهری در منطقه راه آهن اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 16، شماره: 62
9 بازخوانی بارزه های معماری بومی در مسکن روستاهای ساحلی بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 40، شماره: 176
10 بررسی اثر خوون چینی بر انتقال حرارت از نمای جنوبی در تابستان، در اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 7، شماره: 10
11 بررسی تاثیر جنس سایه انداز بر میزان نور ورودی و شرایط حرارت داخلی (مطالعه موردی: شهرستان دزفول) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 4
12 بررسی دمای سطح داخلی دیوار جنوبی با نمای خوون چینی در اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک معتدل (تابستان و زمستان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 10، شماره: 19
13 بهینه سازی تهویه طبیعی در نمای دوپوسته راهرویی نمونه موردی ساختمان اداری در شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 5، شماره: 1
14 بهینه یابی انرژی گنبدهای آب انبارها؛ نمونه موردی: گنبدهای شهر قزوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 1
15 تاثیر توده های متراکم بر جریان باد در جهت تهویه شهری (نمونه موردی: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 3
16 تاثیر فرم بر دریافت تابش خورشید در گنبد آب انبارهای اقلیم گرم خشک و سرد با استفاده از پلاگین های Honeybee & ladybug (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 72
17 تبیین مفاهیم سازمان دهنده مسکن مطلوب در شرکت شهرهای نفتی نمونه موردی: مجموعه مسکونی نیوسایت اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 6، شماره: 2
18 تعیین الگوی بهینه حیاط مرکزی در مسکن سنتی دزفول با تکیه بر تحلیل سایه دریافتی سطوح مختلف حیاط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 27
19 تعیین تاثیر نور طبیعی بر میزان رضایتمندی دانش آموزان از فضای آموزشی (دریافت مقاله) مجله علمی شهرسازی ایران دوره: 4، شماره: 7
20 تعیین معیارهای ارزیابی میزان اکولوژیک بودن توسعه های سبز شهری (نمونه موردی : کوی سوم شعبان شهر دزفول) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 5
21 طراحی بهینه ی حیاط مرکزی در ساختمان های مسکونی در برابر باد 120روزه زابل براساس تحلیل CFD (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 1
22 فرم مناسب ساختمان‌های مسکونی شهر زابل در جهت کنترل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 32
23 قرارگیری بهینه ی گونه ی ردیفی ساختمان ها در مناطق مسکونی در جهت کاهش انباشت ذرات شن و ماسه متاثر از بادهای ۱۲۰ روزه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 4
24 محورهای شاخص شهری و دالان های بوم شناسانه رودها (ارتقای هویت مکانی با تاکید بر مسیرهای پیاده گردشگری) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 6
25 هویت و مکان؛ رویکردى پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 6، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات ساخت سالن های نمایشی و تئاتر از نظر روانشناسی بر تعاملات اجتماعی و فرهنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
2 ارتقا تعاملات اجتماعی در مجموعه های مسکونی از طریق اختلاط کاربری (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
3 ارتقاء سرزندگی در فضاهای شهری جهت توسعه صنعت گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
4 ارزیابی آسایش حرارتی در فضای بازشهری(نمونه موردی پارک نوبهار کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
5 ارزیابی پس از بهره برداری (POE) روشی برای سنجش عملکرد ساختمانها (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
6 ارزیابی تاثیر هنرهای نمایشی در فضاهای شهری بر کیفیت اوقات فراغت شهروندان نمونه مورد مطالعه: شهر اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
7 ارزیابی معیارهای اکوتوریسم و برنامه ریزی در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
8 ارزیابی معیارهای فضای شهری در توسعه عرصه های نمایش جمعی نمونه مورد مطالعه: شهر اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
9 ارزیابی نقش مولفه های کیفیت قلمرو پیاده در سرزندگی و کارآمدی پل تفریحی نمونه موردی پل طبیعت اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
10 استراتژی های بهینه سازی تهویه مکشی (هوا کشی) در ساختمان با تکیه بر نرم افزار دیزاین بیلدر (نمونه موردی:شهر دزفول) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
11 اصول و راهبردهای طراحی مدارس سبز براساس استاندارد لید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
12 الگوهای سازماندهی فضایی مرکز آموزشی کودکان اوتیسم بر مبنای تحلیل 12 پلان از مراکز اوتیسم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 الگوی استفاده از زمین در کمپ های گردشگری به طور خاص اقلیم سرد و کوهستانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
14 امکان سنجی توسعه مبتنی بر قابلیت های اکوتوریسم (نمونه موردی: منطقه ی شمال شهرستان دزفول: آبشار شوی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
15 ایجاد فضای شهری پایدار با تاکید بر تالارهای شهر با خصوصیت سرزندگی اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
16 بازشناسایی ساختار کالبدی -فضایی مجموعه های تفریحی- گردشگری با نگاهی به هتل نارنجستان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
17 بام سبز گامی موثر در توسعه پایدار و کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط آسایش در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
18 بام های خنک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی
19 بررسی اجزاء کالبدی مسکن سنتی دزفول (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
20 بررسی اهمیت و جایگاه هنرهای نمایشی در ارتقاء کیفیت فضای شهری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
21 بررسی تاثیر پوشش گیاهی در بهبود شرایط آسایش حرارتی در فضای باز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی
22 بررسی تعاملات فضای شهری پل پیاده اهواز با طبیعت کناره ی رودخانه در تامین آسایش روانی شهروندان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
23 بررسی تهویه طبیعی و تاثیر آن بر آسایش حرارتی در معماری سنتی دزفول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
24 بررسی روش های تامین مسکن گروه های کم درآمد با تاکید بر روش تکمیل تدریجی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 بررسی سازماندهی فضایی در معماری ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 بررسی ضوابط آکوستیکی جداره های سالن های نمایش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
27 بررسی فضای باز و نیمه باز در آثار فرهنگی کامران دیبا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
28 بررسی کاربرد هنر عمومی در محور فرهنگ شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
29 بررسی مصرف بهینه انرژی در ساختمان شورای شهر لندن (دریافت مقاله) ششمین همایش مقررات ملی ساختمان
30 بررسی معیارهای طراحی فضاهای شهری در محدوده های آب کنار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
31 بررسی مفهوم و ادراک فضا و تاثیر آن بر طراحی فضاهای معماری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
32 بررسی نحوه ایجاد ارتباط کودکان طیف اوتیسم با محیط در روند شکل گیری فضای آموزشی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
33 بررسی نقش فضاهای نیمه باز در مجموعه فرهنگی (نمونه موردی مرکز فرهنگی گتی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی
34 بررسی نو آوری های بهینه سازی انرژی در ساختمان فدرال آمریکا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
35 بررسی نوآوری های بهینه سازی انرژی در ساختمان اداری مرکز آب درمانی مانیتوبا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست
36 بررسی نوآوریهای بهینه سازی انرژی در ساختمان دفتر مرکزی کمیسیون خدمات عمومی سن فرانسیسکو (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
37 بررسی و تحلیل نواحی مستعد برای توسعه ی صنعت گردشگری و اکوتوریسم در شهر اهواز با استفاده از الگوی تحلیل SWOT (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
38 بررسی و مقایسه تطبیقی نظام های رایج امتیازدهی معماری سبز در دنیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
39 بهره گیری از پتانسیل های محیطی در طراحی کمپ های اکوتوریستی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
40 بهینه سازی سایه بان جداره جنوبی یک ساختمان درشهردزفول (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی
41 تاثیر آسایش حرارتی بر رفتار مردم در محیط شهری (نمونه موردی: شهر بوشهر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
42 تاثیر نمای دوپوسته راهرویی بر میزان روشنایی طبیعی و انرژی مصرفی ساختمان اداری (نمونه موردی: شهر دزفول) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
43 تبین ویژگی های فضاهای باز و نیمه باز معماری ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 تبیین مولفه های معماری سبز در جهت کاهش مصرف انرژی و معرفی نمونه های موفق معماری سبز در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
45 تدوین معیارهای طراحی غیرفعال در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای دانشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
46 تعیین الگوی بهینه ی حیاط و قرار گیری آن نسبت به فضای بسته در ساختمان های شهر دزفول با تکیه بر نحوه ی تهویه آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
47 تعیین الگوی شبکه راه در ارتباط با جهت باد در جهت کاهش آلودگی هوا- شهر اراک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
48 تعیین معیارهای زمینه گرایی کالبدی در فرآیند طراحی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
49 توسعه پایدار از طریق مشارکت شهروندان در تصمیمات شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
50 خاستگاه فرم در هنر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
51 راه کارهای طراحی درمعماری سبز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
52 رهیافتی در منظرپایدار برروی رودخانه ی کارون در حاشیه پل طبیعت اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
53 ساماندهی لبه ساحلی رودخانه کارون در حاشیه پل طبیعت از طریق ارتقا هویت مکانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
54 شاخصه های کیفی مکان سازی در فضاهای باز جهت پیاده مداری گردشگری با تاکید بر آسایش سیما و منظر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
55 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آسایش حرارتی در فضای باز شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
56 شناسایی و ارزیابی مولفه های تاثیرگذار هنرهای نمایشی در ارتقا سطح تعاملات اجتماعی نمونه مورد مطالعه: شهر اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
57 طراحی اکولوژیکی سیری در ارتقاء کیفیت معماری پایدار در کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
58 طراحی پایدار، راهکاری جهت حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
59 طراحی فضاهای آیینی در جهت ارتقاء کیفیت فضاهای شهری با تاکید بر پیوند اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
60 طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد آسایش حرارتی به روش سرمایش غیرفعال (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
61 طراحی معماری و ساماندهی محله بازار در شهر تاریخی شوشتر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
62 کاربرد فرآیندshampu در مدیریت ریسک پروژه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
63 کاربرد فن آوری نانوفتوکاتالیست در پوسته های هوشمند ساختمانها جهت مقابله با ریزگردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
64 مبانی سازماندهی فضایی در مراکز آموزشی اوتیسم از منظر رفتار فضایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
65 مروری بر عوامل تاثیرگذار بر دریافت و کنترل تابش نور خورشید جهت تامین آسایش بصری و آسایش حرارتی کاربران در ساختمانهای کارآمد انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
66 مقایسه ی تطبیقی فضاهای حائل در اقلیم گرم و خشک و گرم و نیمه مرطوب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی
67 مولفه های موثر بر تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
68 نقش توالی و تداوم فضایی در ایجاد دیدهای متوالی (نمونه موردی مجموعه فرهنگی مرکز گتی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی
69 نقش توالی و تداوم فضایی در ایجاد دیدهای متوالی نمونه موردی مجموعه فرهنگی مرکز گتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
70 نقش حکمروایی و مدیریت شایسته شهر در تحقق توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
71 هنر عمومی به مثابه ابزاری برای مکان سازی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر