دکتر علی اکبر اکرامی

دکتر علی اکبر اکرامی استاد (بازنشسته) دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی اکبر اکرامی

Dr. Ali Akbar Ekrami

استاد (بازنشسته) دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر دمای تغییر شکل بر خواص مکانیکی فولادهای دو فازی فریتی بینایتی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 25، شماره: 47
2 مقایسه تجربی و المان محدود خواص مکانیکی و شکل پذیری فولاد دوفازی و فولاد فریت - پرلیتی با ترکیب شیمیایی یکسان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 19، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتصال دهی سوپر الیاژ IN738LC توسط فرایند فاز مایع نافذ گذرا و مطالعه پارامترهای آن (دریافت مقاله) اولین همایش صنایع معدنی
2 اتصال سوپر آلیاژ پایه نیکلی Rene 80 مورد استفاده در پره توربین ها با استفاده از روش فاز مایع گذرا (TLP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
3 اثر پیر کرنشی دینامیکی بر خواص مکانیکی فولادهای دوفازی با مورفولوژی مارتنزیت رشته ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
4 اثر درصد فاز تقویت کننده بر خستگی نانو کامپوزیت های زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانو ذرات کاربید سیلیسیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
5 اثر کار داغ بر ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های آلومینیومی تقویت شده با درصد های مختلف SiC نانومتری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
6 اثرپیرکرنشی دینامیکی برخواص مکانیکی فولادهای دوفازی با مورفولوژی مارتنزیت رشته ای (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
7 ارزیابی خواص مکانیکی ترکیب متخلخل NiTi تولید شده به روش متالورژی پودر جهت کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
8 انجماد هدما در اتصال TLP سوپر آلیاژ پایه نیکل GTD-111 با استفاده از یک لایه واسطه Ni-Si-B (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
9 ایجاد لایه تغییر یافته با سیلیسیوم بر روی سطح آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V با استفاده از روش نفوذی Pack Siliconizing (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
10 بررسی اتصال آلومینا به آلومینا به روش لحیم کاری سخت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
11 بررسی اتصال فاز مایع گذرا (TLP) فولاد کم کربن-منگنز با استفاده از لایه واسط مس (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
12 بررسی اثر درصد های مختلف فریت و بینایت بر خواص خستگی فولاد دوفازی 4340 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
13 بررسی اثر درصدهای مختلف فریت و بینایت بر خواص کششی فولاد دوفازی 4340 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فولادهای پیشرفته
14 بررسی تاثیر دمای آستمپرینگ بر خواص مکانیکی فولاد 4340 با ساختار فریت- بینایت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
15 بررسی تاثیر دمای آستمپرینگ برخواص مکانیکی فولاد 4340 با ساختار فریت - بینایت (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
16 بررسی تأثیر پارامترهای مختلف در عملیات حرارتی رسوبی بر خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژی وانادیوم دار گرید «30MnVS6» (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
17 بررسی تأثیر پیرکرنشی استاتیکی بر خواصخستگی فولاد ۴۳۴۰ با ساختارفریت‐ بینایت (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
18 بررسی رفتار خستگی فولاد سه فازی 4340 و مقایسه آن با دیگر ریز ساختارها (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
19 بررسی ریزساختاری خواص مکانیکی اتصال نفوذی با فاز مایع گذرا (TLP) سوپرآلیاژ پایه کبالت FSX 414 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
20 بهینه کردن عملیات Tip Dressing جهت دستیابی به خواص مکانیکی مناسب نقطه جوش بدنه خودرو و افزایش عمر الکترود با تحلیل رگرسیون (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
21 پیش بینی خواص مکانیکی فولادهای دو فازی تغییر فرم یافته در دمای بالا با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی ( ANN ) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
22 تاثیر تغییر شکل دردماهای پیرکرنشی دینامیکی بر خواص مکانیکی فولادهای دوفازی در دمای اتاق (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
23 تاثیر دما بر خواص کششی فولاد های دو فازی فریتی -مارتنزیتی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
24 تاثیر دمای اتصال دهی بر زمان لازم برای تکمیل انجماد همدما در اتصالTLP سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
25 تاثیر دمای پیونددهی بر سینتیک انجماد همدما حین اتصال دهی از طریق مایع نافذ گذرا مجموعه IN-738LC/BNi-3/IN-738LC (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
26 تاثیر فرآیند TLP بر ریز ساختار و خواص مکانیکی سوپر آلیاژ پایه نیکل GTD-111 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
27 تاثیر فرایند اتصال TLPبرریزساختار و خواص مکانیکی سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
28 تأثیر مقادیر مختلف فریت بر خواص مکانیکی فولاد دوفازی فریتی- بینایتی AISI 4340 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
29 مطالعه تغییرات ریزساختاری حین اتصال دهی سوپر آلیاژ IN738LC توسط فرایند فاز مایع نافذ گذرا در دمای 1200 ͦC (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی