دکتر سیدرضا امیرآبادی زاده

دکتر سیدرضا امیرآبادی زاده مربی دانشکده فنی و مهندسی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر سیدرضا امیرآبادی زاده

Dr. Seyed Reza Amir Abadi Zadeh

مربی دانشکده فنی و مهندسی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ایجاد روکش کامپوزیتی حاوی دی بوراید تیتانیوم به روش جوشکاری توپودری بر رفتارهای سایش و سختی فولاد ساده کربنی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 4
2 اثر ایجاد روکش کامپوزیتی نیترید وانادیم به روش جوشکاری توپودری بر سختی فولاد کربنی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 3
3 بررسی تاثیر جایگزینی عنصر وانادیوم به جای نیوبیوم بر ریزساختار و رفتار خوردگی فلز جوش الکترود E۳۴۷-۱۶ (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 11، شماره: 39
4 بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش لایه رویه سخت پایه Fe-C-Nb بر روی فولاد ساده کربنی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 3، شماره: 3
5 تعیین مقدار بهینه عنصر بور موثر بر انرژی ضربه در دماهای پایین فلز جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده به روش SAW (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 6، شماره: 21
6 مقایسه ریزساختار، سختی و مقاومت به سایش چهار نوع آلیاژ جوش روکش سخت با فولاد CK۷۰ سخت کاری شده به منظور جایگزینی تیغه های برشی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن عنصر مس بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فلز جوش فولاد ساده کربنی ST52 جوشکاری شده به روش GMAW (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
2 اثر بور بر ریز ساختار فلس جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده با فرآیند SAW (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
3 اثر ترکیب شیمیایی روکش الکترود بر ریزساختار و مقاومت به ضربه جوشهای تولیدی به روش SMAW (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
4 اثر درصد فلاکس های بازیافتی آلومینات قلیایی و روتیلی در جوشکاری زیر پودری فولاد ساده کربنی بر نحوه انتقال عناصر و ترکیب شیمیایی فلز جوش (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
5 اثر دمای پیشگرم جوشکاری GTAW بر خواص مکانیکی و ریزساختار ناحیه جوش چدن نشکن GGG40 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
6 اثر مقادیر جزیی عنصر بور بر مقاومت به ضربه فلز جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده به روش زیر پودری (SAW) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
7 ایجاد روکش سخت نیتریدی روی سطح فولاد ساده ی کربنی با استفاده از روش جوشکاری توپودری تحت گاز نیتروژن به عنوان گاز محافظ و فعال (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
8 Effect of copper addition on the structure and mechanical properties of ST52 plain carbon steel weld metal made by GMAW method (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
9 بررسی اثر بازیسیته و ترکیب شیمیایی روکش الکترود E310 بر میزان بازیابی و تلفات عناصر آلیازی و حضور آخال ها در منطقه جوش (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
10 بررسی اثر تغییرات در ترکیب شیمیایی روکش الکترود E310 بر میزان بازیابی و تلفات عناصر آلیاژی در منطقه جوش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
11 بررسی جوش پذیری فولاد VCN 150 به فولاد ST52 توسط الکترودهای مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
12 بررسی ریز ساختار و انرژی ضربه فلز جوش فولاد 37 St جوشکاری شده به روش SAW با استفاده از درصد های متفاوت فلاکس بازیافتی کلسیم سیلیکاتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
13 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش الکترود 16-E347 حاوی عنصر وانادیم (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
14 بررسی ریزساختار، سختی و مقاومت به سایش لایه روکش سخت کامپوزیتی ایجاد شده به روش جوشکاری FCAW حاوی ذرات TiB2 بر روی فولاد ساده کربنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
15 بررسی مقایسه رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی جوشکاری شده با الکترودهای سلولزی ،روتیلی و قلیایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
16 بهبود شکل ظاهری، عمق نفوذ و خواص مکانیکی جوش فولادهای ساده کربنی کم کربن در فرآیند GTAW به کمک فلاکس های فعال کننده سطحی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
17 تاثیر عنصر مس بر ریزساختار مقاومت به ضربه فلز جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده به روشGMAW (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب