دکتر بهروز بیدختی

دکتر بهروز بیدختی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر بهروز بیدختی

Dr. Behrooz Beidokhti

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اتصال غیرمشابه فلز/پلیمر با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 32، شماره: 1
2 بررسی تاثیر دما و زمان لحیم کاری سخت بر اتصال ساندویچی فولاد زنگ نزن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 33، شماره: 4
3 بررسی تاثیر نوع آستر و الکترود بر خواص مکانیکی قالب های فولاد H۱۳ بازسازی شده به روش جوشکاری با الکترود پوشش دار (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 7، شماره: 2
4 بررسی رفتار خوردگی جوش فولاد مارتنزیتی 420 با استفاده از فلز پرکننده های ER308L و ER309 L و ER420 در محیط 3.5% کلرید سدیم در حضور و عدم حضور گاز دی اکسید کربن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 2، شماره: 2
5 ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات همجنس و غیرهمجنس فولادهای هواناپذیر و ساده کربنی به روش جوشکاری قوس فلز با گاز محافظ دی اکسید کربن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرترکیب شیمیایی فلزپرکننده برریزساختارومسیرانجماد فلزجوش آستنیتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
2 Effect of temperature on microstructure of multi-layer diffusion bonded stainless steel (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
3 Influence of brazing parameters on the microstructure and mechanical properties of stainless steel sandwich joints (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
4 Microstructure and Corrosion Behavior of CORTEN A WeatheringSteel Similar Welded Joints by Shielded Metal Arc Welding (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب،بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و اولین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
5 Microstructure and mechanical properties of the welding zone in the Corten A to St۱۲ joint by arc welding with shielded carbon dioxide (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
6 Welding of Corten-A weathering steel sheets – A Review (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب،بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و اولین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
7 بررسی پارامترهای عملیات حرارتی موثر بر ریزساختار خواص مکانیکی فولاد دوفازی SAPH444 برای استفاده در رینگ خودرو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
8 بررسی تاثیر دمای اتصالدهی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال سوپرآلیاژ IN738LC و FSX414 به روش فاز مایع گذرا (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
9 بررسی خواص پوشش کامپوزیتی ایجاد شده به صورت درجا بر روی سطح فولاد ابزارW کم آلیاژ 500 (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
10 بررسی خواص روکش های ایجاده شده بر روی سطح فولاد ابزار کم آلیاژ W500 به روش جوشکاری GTAW (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
11 بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ فولاد زنگ نزن L316 / فولادآلیاژی 4140 AISI تولید شده به روش تولید افزایشی بوسیله جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
12 بررسی ریزساختار روکش کاری لیزری اینکونل 625 بر روی فولاد St37 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
13 بررسی ریزساختار و خواص خوردگ ی لایه نشانی لیزر ی اینکونل 625 بر روی سوپرآلیا ژ اینکونل 738 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
14 بررسی ریزساختار و سختی در منطقه اتصال فولادهای زنگ نزن 304 به 430 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی مکانیک
15 بررسی مقاومت به سایش و ریزساختار جوش تعمیری فولاد ابزار H13 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
16 بهینهسازی خواص مکانیکی فولاد دوفازی SAPH440 با طراحی آزمایش به روش تاگوچی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
17 تاثیر حرارت ورودی بر خواص ریزساختاری د ر فرآیند لایه نشانی لیزری اینکونل ۶۲۵ بر رو ی سوپرآلیاژ رسوب سخت شونده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
18 تاثیرپارامترهای لحیم کاری سخت بر ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال ساندویچی فولاد زنگ نزن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
19 تأثیر دما بر ریزساختار اتصال نفوذی چندلایه فولاد زنگ نزن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
20 تحلیل آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای فیزیکی بر ارتفاع روکش حاصل از فرایند لیزری پره توربین بخار (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید
21 جوشکاری ورق های فولاد هواناپذیر CORTEN-A مقاله مروری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب،بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و اولین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
22 رفتار ترک خوردگی HIC جوش لوله های فولادی کم آلیاژ پراستحکام در محیط H2S (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
23 ریزساختار و رفتار خوردگی اتصال همجنس فولاد هواناپذیر جوشکاری شده به روش الکترود دستی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب،بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و اولین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
24 میکرو ساختار و خواص مکانیکی منطقه جوش در اتصال فولاد هوا ناپذیر Corten A به فولاد ساده کربنی St۱۲ به روش جوشکاری قوس فلز با گاز محافظ دی اکسید کربن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب