دکتر بهزاد بینش

دکتر بهزاد بینش دانشیار دانشگاه بناب

دکتر بهزاد بینش

Dr. Behzad Binesh

دانشیار دانشگاه بناب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Hot Workability and Processing Map of High Gd Content Mg-Gd-Zn-Zr-Nd Alloy (دریافت مقاله) مجله شکل دهی مواد دوره: 8، شماره: 2
2 بررسی تاثیر پارامترهای فرایند ریخته ریسی (PFC) بر مشخصات ابعادی فویل های آمورف آلیاژ پایه کبالت یونتیکا (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 32، شماره: 2
3 بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی نوارهای بی شکل Fe₇₈Si₉B₁₃ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 23، شماره: 2
4 بررسی مکانیزم تبلور و تاثیر عملیات حرارتی بر ساختار و خواص مغناطیسی نوارهای آمورف Co۶۸.۱۵Fe۴.۳۵Si۱۲.۵B۱۵ (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 40، شماره: 2
5 تاثیر دما و زمان اتصال بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال TLP سوپرآلیاژ IN-۷۳۸LC ایجاد شده توسط فویل آمورف MBF-۱۵ (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 2
6 تاثیر دمای اتصال بر ریزساختار و رفتار خوردگی الکتروشیمیایی اتصال TLP فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۰۴L (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 7، شماره: 2
7 تبلور مجدد و سینتیک درشت شدن ساختار آلیاژ آلومینیوم 7075 در طی فرایندهای سیمای مرسوم و اصلاح شده جدید (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 3
8 تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصال TLP ایجاد شده با استفاده از فویل آمورف MBF-۲۰ در سوپرآلیاژ IN-۷۳۸LC (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 35، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Effect of Bonding Parameters on Microstructure of Transient Liquid Phase Bonded IN738/MBF-15/IN738 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
2 Nucleation and growth of Fe, Pt and Fe-Pt on glassy carbon substrate (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
3 بررسی تاثیر عملیات حرارتی ریزساختار سوپر آلیاژ پایه کبالت MAR-M ۳۰۲ (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
4 بررسی تولید نوارهای نازک آمورف Unitika و نانوساختار Finemet به روش های مذاب ریسی و ریخته ریسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
5 تیکسوفورج آلیاژ نیمه جامد 7075 تهیه شده به روش سیمای اصلاح شده جدید (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
6 ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال کاربید سیلیسیم به فولاد زنگ نزن آستنیتی L ۳۱۶ با آلیاژ لحیم Ag-Cu-Ti (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
7 ساخت نانوسیم های مغناطیسی هسته/پوسته (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
8 فرآوری فویل لحیم کاری آمورف 15-MBF به روش ریخته ریسی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
9 فرایندهای مذاب ریسی و ریخته ریسی جهت تولیدنوارهای آمورف ونانوبلوری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو