آقای پروفسور ایرج مهدوی

پروفسور ایرج مهدوی عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران

آقای پروفسور ایرج مهدوی

Prof. Iraj Mahdavi

عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور ایرج مهدوی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته علمی دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر اردیبهشت 1396
دبیر علمی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران، مازندران -بابلسر اسفند 1395
رئیس کنفرانس سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها دانشگاه پیام نور، تهران اردیبهشت 1397
دبیر کنفرانس چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها دانشگاه پیام نور سمنان، سمنان آبان 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه یک مدل چند هدفه برای حل مسیله مکانیابی تسهیلات پایا در طراحی شبکه زنجیره تامین سبز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 3، شماره: 2
2 الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان برای مساله مسیریابی اتوبوس مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 1
3 به کارگیری مجموعه های فازی فاصله ای نوع دوم والگوریتم خوشه بندی درمساله انتخاب تامین کننده: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 3
4 تاثیر شتاب دهنده در ارتباط صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 2
5 زمانبندی جریان کارگاهی با فرض محدودیت بافر و زوال پذیری کارها در فضای عدم قطعیت با رویکرد یکپارچه شبیه سازی فازی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 1
6 سیستم های پیشنهادگر رژیم غذایی شخصی سازی شده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 2
7 طراحی شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته با در نظر گرفتن قیمت گذاری و چرخه عمر محصول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 2، شماره: 2
8 مدل سازی فازی زمان بندی کارکنان هواپیما و حل آن با الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
9 مدلسازی وضعیت ایمنی گذرگاه همسطح به کمک مهندسی ریسک (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
10 مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه سبز با ناوگان ناهمگن شامل لجستیک معکوس در قالب کالاهای مرجوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 3، شماره: 2
11 مسیریبای وسایط نقلیه وتعیین تعدادماشین های جمع آوری زباله بااستفاده ازیک روش فراابتکاری ـ یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Center Location Problem with Probabilistic Customer Locations and a Line Barrier with K Passages (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
2 A conceptual model for Customer Experience Management using big data in business management (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
3 A Dynamic Programming Approach forFinding Shortest Chains in a Fuzzy Network (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
4 A Mathematical Programming Approach for Multi Echelon Supply Chain Network with Various Products and Transferring Vehicles (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
5 A model for multi-period production planning in cellular manufacturing systems (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
6 A new cell formation model with the consideration of multifunctional machine and worker capabilities (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 A NEW MATHEMATICAL MODEL FOR FACILITY LAYOUT DESIGN IN CELLULAR MANUFACTURING SYSTEM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
8 A STUDY OF COMBINED CUSUM-SHEWHART (???) CONTROL CHARTS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
9 Applying Mathematical Programming Approach to Design an Optimal Hierarchical P-hub Center network (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 ارائه مدل جدید چندهدفه برای مسأله انبار متقاطع با محدودیت های تخصیص نیروی انسانی، مکان وظرفیت انبار متقاطع و حل آن با روش های فراابتکاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 ارائه مدل جدید چندهدفه برای مسأله انبار متقاطع با محدودیت های مکان و ظرفیت و حل آن با روش های فراابتکاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
12 ارائه مدل زنجیره تأمین با رویکرد سود وکیفیت محصولات تولیدی با در نظر گرفتن دسته بندی مواد واپراتور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
13 ارائه یک الگوریتم ژنتیک کارا برای مساله ترکیبی نیروی انسانی - مسیریابی وسایل حمل و نقل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
14 ارائه یک سیستم پذیرش اولویت محور درواحد اورژانس بیمارستانی با استفاده از شبیه سازی گسسته ـ پیشامد با رویکرد فرایندگرا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 ارائه یک سیستم هوشمند مبتنی بر دانش برای انتخاب تامینکنندگان بالقوه در فروشگاههای زنجیره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
16 ارائه یک مدل تئوری بازی ها برای کنترل حجم گاز مصرفی مشترکین صنعتی در شرکت گاز استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
17 ارائه یک مدل ریاضی زنجیره تأمین یکپارچه با هدف بهینه سازی کیفیت محصول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
18 ارانه رویکردی کاربردی جهت حل مسایل MADM متشکل از هر دو نوع معیارهای کیفی و کمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
19 ارایه متدولوژی انتخاب سبد سهام با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در بازار بورس ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
20 ارایه مدل بهینه سازی دو هدفه طراحی شبکه خطوط هوایی با در نظر گرفتن تواتر و امکان پذیری پروازهای غیر مستقیم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 ارایه یک سیستم هوشمند تدوین فرمول مبتنی بر دانش برای توسعه محصول جدید در صنایع لبنی مطالعه موردی شرکت کاله (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
22 ارایه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای مکانیابی تسهیلات با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان در طراحی شبکه زنجیره تامین سبز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 ارایه یک مدل بهینه سازی در زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن دوکانال مستقیم و غیر مستقیم برای توزیع کالا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
24 ارایه یک مدل ترکیبی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و دیمتل فازی برای انتخاب بهینه سبد سهام در بازار بورس ایران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
25 ارایه یک مدل جدید غیرخطی عدد صحیح برای استراتژی چیدمان مسافران در خطوط هوایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
26 ارایه یک مدل ریاضی جهت تعیین اندازه انباشته محصولات درزنجیره تامین سه لایه ای با درنظرگرفتن تقاضای فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
27 ارایه یک مدل ریاضی فازی برای مسیله زمان بندی پالایشگاهی تخلیه و تبدیل در زنجیره تامین نفت خام (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 ارایه یک مدل هزینه محور برای مسیله بالانس خط تولید چند محصولی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
29 ارایه یک معماری برای بکارگیری هوش تجاری در بستر رایانش ابری درآموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
30 ارزیابی پارامترهای کیفی سرویس با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم، فناوری و سامانه های مهندسی برق
31 ارزیابی توسعه زیست توده کشاورزی در استان مازندران با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
32 ارزیابی عملکرد شعب سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده هاو کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
33 استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و pso و مقایسه آنها درحل مسئله زمان بندی خدمه هواپیما (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
34 استفاده از روش DEA برای مقایسه کارای جواب در مسیله بالانس خط لا - شکل با رویکرد برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
35 استفاده از رویکرد استخراج، بارگذاری، تبدیل و تحلیل برای داده کاوی در محیط سلامت (مطالعه موردی : بیماری کبد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
36 افزایش بهره وری انرژی در بخش تولید در سطح فرایند (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
37 انتخاب تامین کنندگان سبز ازطریق طراحی ماتریس سبز وروش AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
38 اولویت بندی راهکارهای مناسب برای تولید سبز با استفاده از روش های AHP-TOPSIS و ORESTE (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
39 Data Envelopment Analysis in Cellular Manufacturing Systems with machine-partworker incidence matrix (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
40 Desiging Autonomous Decision Maker Agents for Semi-structured MADM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
41 Designing a Cellular Manufacturing System with Incremental Cell Formation (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
42 DESIGNING A NEW INTEGRATED DYNAMIC CELLULAR MANUFACTURING SYSTEM WITH PRODUCTION PLANNING AND MACHINE LAYOUT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
43 Designing a Petri net Model for Resource Allocation in an Automated Assembling Shop (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
44 Finding the shortest path in network with variable arc length and probabilistic nodes (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
45 From Word Embedding to Inferring user latent Interests (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
46 Mixed Zero-One Programming for Cell Formation Group Technology (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
47 Modeling the Location Problem in the Presence of arc-Shaped Barrier (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
48 Multi-dimensional Cellular Manufacturing System: A New Mathematical Model (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
49 Network Design for Multi-product, Multi-echelon Closed-loop Supply Chain in dairy industry (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
50 Nonlinear Programming Model for the Facility Location Problem in the Presence of Arc-Shaped Barrier (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
51 Optimal inventory model in which the imperfect items will be repaired after the screening process (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
52 Possibility Linear Programming for Permutation Flow Shop Scheduling Problems (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
53 RANKING DECISION ALTERNATIVES FOR EFFICIENCY ANALYSIS BY INTEGRATED FUZZY DEA AND FUZZY AHP-PROMETHEE (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
54 Sentiment-Based DUser Interests etection By Analyzing User Profile Data (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
55 Simultaneous optimization of product family configuration and supply chain configuration under environmental consideration (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
56 Simultaneous Product Family Configuration and Supply Chain Configuration using Systems Engineering Concept (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
57 Solving Manufacturing Cell Formation Problems Using Single Depot Multiple Traveling Salesman Problem (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
58 Solving the multi-dimensional Cellular Manufacturing System using Simulated Annealing (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
59 The Effects of Delay Due to Lot Size in a Shop with Assembled Products (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
60 The Euclidean distance Capacitated LocationAllocation Problem in the Presence of k Connections (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
61 THE MULTI-FACILITY LOCATION–ALLOCATION PROBLEM WITH POLYHEDRAL BARRIERS AND PROBABILISTIC CUSTOMER LOCATIONS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
62 THE PERIODIC VEHICLE ROUTING PROBLEM WITHSOFT TIME WINDOWS AND SPLIT DELIVERY (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
63 بالانس حجم کاری رانندگان جهت برآورده سازی خدمات مشتریان در مساله مسیریابی وسایل نقلیه دارای مراکز تامین چندگانه با دریافت و تحویل همزمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
64 بررسی تاثیر بکار گیری شبکه های اجتماعی مجازی درمدارس با محوریت شایستگی های بیان شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران، مطالعه موردی هنرستان شهید بهشتی آمل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
65 بررسی تاثیرکارت هوشمند سلامت درارتقاء کیفیت خدمات درمانی مطالعه موردی سازمان بیمه تامین اجتماعی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
66 بررسی تعامل رویه بهبود فرآیند و مدل پ‍ایه مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه
67 بررسی عوامل موثر بر بانکداری اینترنتی با استفاده از یک مدل تلفیقی (مطالعه موردی بر روی مشتریان شعب بانک سپه شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
68 بررسی و اولویت گذاری عوامل موثر بر توسعه تامین مالی شرکتهای تعاونی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
69 برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه زنجیره تامین سبز تحت عدم قطعیت تقاضا از طریق بهینه سازی فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
70 برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت شرایط عدم اطمینان تقاضا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
71 برنامه‌ریزی زمان بر اساس هزینه پروژه با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
72 بهبود کیفیت در بهداشت و درمان با بکارگیری کارت هوشمند سلامت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
73 بهینه سازی چند هدفه برای زنجیره تأمین حلقه بسته از طریق رویکرد شبیه سازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
74 بهینه سازی زنجیره تامین پایدار با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ازدحام ذرات چند هدفه و الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
75 بهینه سازی ظرفیت ترافیک شبکه جاده ای شهری با افرازخطوط جاده ای و تنظیم هوشمندسیگنالهای کنترل ترافیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
76 تاثیر سیاست بازگشتی بر قرارداد تعهد سفارش از قبل جهت هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
77 تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان در سیستم تولیدی پیشرفته با رویکرد شبکه بیزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)
78 تخصیص مناسب ریسک به کارفرما و پیمانکار در اجرای پروژه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
79 تدوین استراتژی شرکت های شتاب دهنده جهت تحقق اهداف شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
80 تدوین ماتریس فازی رضایت شغلی با معیار عملکردی دینامیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
81 تشخیص سرطان سینه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
82 تعیین اندازه دسته در محیط جریان کاری ترکیبی با هدف کمینه کردن زمان تولید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
83 تعیین روابط دینامیکی بین شاخص های تاثیرگذار بر فرآیند توسعه محصول جدید با رویکرد سیستم های پویا در نرم افزار Vensim (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
84 تعیین روابط علی و معلولی بین عوامل تاثیرگذار بر فرآیند توسعه محصول جدید در نرم افزار Minitab (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
85 توسعه ی یک مدل ریاضی جدید برای مدیریت شبکه تولید و توزیع زنجیره تأمین همراه با رویکرد حمل و نقلسبز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
86 حل مدل دو سطحی در زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
87 حل مدل ریاضی دوهدفه درسیستم تولید سلولی پویا با درنظرگرفتن برنامه ریزی تولید و آرایش سلول درمحیط فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
88 زمان بندی بهنگام جریان کارگاهی فازی مبتنی بررویکردترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی گسسته پیشامد فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
89 زمان بندی جریان کار کارگاهی ترکیی بازمان های پردازش و تحویل فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
90 زمانبندی بهنگام در سیستم جریانی منعطف رباتیک با محدودیت بلوکه شدن ماشین و ارائه الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
91 زمانبندی دومعیاره ی جریان کارگاهی با فرض بلوکه شدن ماشین ها درمحیط فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
92 سلامت الکترونیکی با کارت هوشمند سلامت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
93 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر فرآیند توسعه محصول جدید با استفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
94 شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی بانک براساس مدلAHP-BSC؛ مطالعه موردی در بانک سپه استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
95 شناسایی و رتبهبندی فاکتورهای مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید با رویکرد TOPSIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
96 طراحی الگوی ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با روش تاپسیس فازی مطالعه موردی: واحدهای صنعتی تولید محصولات لبنی استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
97 طراحی زنجیره تامین پایدار با در نظر گرفتن استراتژی تعویق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
98 طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته چند محصولی، چند سطحی در شرایط فازی در صنایع لبنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
99 طراحی شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته با سیاست قیمت گذاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
100 طراحی شبکه زنجیره دفع ضایعات مراکز درمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
101 طراحی ماتریس سبز در فضای زنجیره تأمین با داده های بزرگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
102 طراحی مجدد بهینه زنجیره تامین و توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی
103 طراحی مدل ارتباطات یکپارچ بازاریابی با استفاده از متدولوژی ANP-DEMATEL مطالعه موردی بانک تجارت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
104 طراحی و آنالیز شبکه خطوط هوایی پرواز با در نظر گرفتن تواترو امکان پذیری پروازهای غیر مستقیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
105 طراحی یک الگوریتم جدید برای مساله کوتاهترین مسیر با داده های فازی در شبکه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
106 کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه سلامت با کارت هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
107 کشف رفتار خرید مشتریان شرکت تولید سسهای خوراکی با استفاده از RFM و مدلی مبتنی بر تکنیک داده کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
108 مدل بهینه سازی چندهدفه آرایش نیروی انسانی در فرآیند توسعه محصول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
109 مدل ریاضی دو هدفه ی مسئله مکان یابی-مسیر یابی حمل و نقل با زمان سفر احتمالی و پنجره ی زمانی و قابلیت اطمینان مشتری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
110 مدل ریاضی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز با در نظرگیری قابلیت اطمینان محصولات مونتاژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
111 مدل سازی سیستم های پویا برای مدیریت زنجیره تامین استراتژیک زنجیره های غذایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
112 مدلسازی شبکه زنجیره تأمین چند لایه ای چند محصولی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
113 مدلسازی مساله زمانبندی دوهدفه ماشین های پردازشگردسته ای موازی و حل آن با الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
114 مدلی برای تخمین عملگر جمع فازی روی اعداد فازی مختلف با استفاده از ـ برش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
115 مدیریت ریسک درپروژه های برنامه ریزی منابع سازمانی ERP با بهره گیری ازروش فازی TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
116 مرور ادبیات رویکرد بهینه سازی در انتخاب استراتژی پاسخ به مدیریت ریسک پروژه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
117 مروری بر تعاریف و مدل های ریاضی انبار عبوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
118 مروری بر مدل سازی ریاضی و برنامه ریزی تولید شبکه زنجیره تامین چند لایه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
119 مزیت رقابتی سازمان در مدل تلفیقی مهندسی مجدد و مدیریت دانش از دیدگاه ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
120 مساله مکان یابی ـ تخصیص ظرفیت دهی شده ی استراتژی محور باتقاضای برنولی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
121 مساله مکان یابی ـ تخصیص ظرفیت دهی شده ی استراتژی محور باتقاضای برنولی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
122 مسئله چنددوره ای مکان یابی - تخصیص حداکثرپوشش برای تسهیلات ظرفیت بندی شده سیارخون گیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
123 مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه سبز با ناوگان ناهمگن شامل لجستیک معکوس درقالب کالاهای مرجوعی به همراه زودکرد و دیرکرد وزنی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
124 مصالحه بین سود تامین کننده و هزینه مصرف کننده درمدیریت انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی
125 نقش FMEA برای شناسایی خطر، مخاطره سنجی و کنترل مخاطرات در مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
126 نقش مدیریت دانایی در توسعه نوآوری مراکز تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
127 یک مدل جدید آرایش سلولی با خوشه بندی خانواده قطعات در سیستم های تولید سلولی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
128 یک مدل جدید مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی روی مسیرهای چندگانه در شرایط ترافیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
129 یک مدل دو سطحی برای مصالحه بین سود و رضایت مشتریان در بهینه سازی مدیریت انرژی (دریافت مقاله) سومینن کنفرانس سالانه انرژی پاک
130 یک مدل دو هدفه ی مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی روی توزیع مرحله ای با بیشینه سازی رضایت مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
131 یک مدل ریاضی جدید برای مساله مسیر یابی و سائل نقلیه با ملاحضات مکانیابی هاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
132 یک مدل ریاضی دو هدفه مسأله مکان یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
133 یکپارچه سازی زمانبندی و حمل و نقل در زنجیره تامین چند کارخانه ای (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات