دکتر علی خرم

دکتر علی خرم استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر علی خرم

استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند پوشش دهی با لیزر روی مشخصه های هندسی و سختی فولاد ۴-۱۷ (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 11، شماره: 2
2 تاثیر پارامترهای جوشکاری پرتو الکترونی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس آلیاژ Ti-۶Al-۴V به فولاد زنگ نزن ۱۷-۴PH (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 8، شماره: 2
3 تاثیر پارامترهای جوشکاری نفوذی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس فولاد زنگ نزن ۱۷-۴PH به آلیاژ Ti۶Al۴V با استفاده از لایه واسط نیکل (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 12، شماره: 4
4 تاثیر لایه واسط بر ویژگی های ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصال نفوذی فولاد ۱۷-۴PH و آلیاژ Ti۶Al۴V (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 12، شماره: 3
5 جوشکاری پرتو الکترونی آلیاژ Ti-۶Al-۴V به فولاد زنگ نزن PH۴-۱۷ با استفاده از لایه میانی مس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 9، شماره: 1