دکتر محسن جعفری

دکتر محسن جعفری استادیار گروه علوم ورزشی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محسن جعفری

Dr. mohsen jafari

استادیار گروه علوم ورزشی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر فعالیت بدنی بر پیشگیری و درمان آتروسکلروز: تمرکز بر فعالیت ژن های ABCG۵ و ABCG۸ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 21، شماره: 3
2 اثر نوع فعالیت ورزشی پس از رژیم غذایی پرچرب (HFD) بر بیان ژن گیرنده ایکس رتینوئید آلفا (RXRα) در هپاتوسایت های موش های نر ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 10، شماره: 3
3 اثرات حاد فعالیت هوازی و بی‌هوازی بر آدیپوکاین‌های خون و مولکول‌های چسبان عروقی در زنان جوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 7، شماره: 1
4 ارتباط طول و قطر اندامها، دور کمر و باسن، توده بدنی و دیگر ابعاد بدن با شاخص های چربی و گلوگز خون (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 9، شماره: 36
5 The Effect of Running Exercise on some Novel Atherosclerosis Risk Factors in Middle Aged Men (دریافت مقاله) مجله علوم ورزشی و سلامت دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی سطوح فیبرینوژن و لیپوپروتئین A در مردان جانباز ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 21، شماره: 2
7 بیان ژن های گیرنده های بتا و گامای فعال شونده با تکثیرکننده پراکسیزوم (PPARβ و PPARγ) متعاقب تمرینات ورزشی و رژیم غذایی پرچرب در موش های نر ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 9، شماره: 17
8 تاثیر تمرینات استقامتی و داروی آدنوزین پس از آسیب ایسکمی رپرفیوژن مغزی بر بیان برخی ژن های آنژیوژنیک در هیپوکامپ رت های نر ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین در متابولیسم ورزش و فعالیت بدنی دوره: 1، شماره: 2
9 تاثیر حاد تمرینات تناوبی و تداومی بر سطوح مولکول های چسبان در زنان جوان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 13، شماره: 43
10 تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر برخی عوامل آتروژنیک (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 23، شماره: 3
11 مقایسه اثرگذاری تمرینات کاراته، تکواندو و جودو بر آمادگی جسمانی و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع) (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 16، شماره: 2
12 مقایسه میزان برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی بین دختران نابالغ ورزشکار (ژیمناست، رزمی کار و شناگر) و غیرورزشکار (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 16، شماره: 6
13 مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسررانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 16، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط دورکمر به دور باسن (WHR)، دورکمر به دور ران (WTR) و دورکمر به طول قد (WHtR) با نیمرخ لیپید در مردان و زنان میانسال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی
2 Comparison of Inflammatory Factors Involved in Coronary Artery Disease (CAD) in Veteran Football Players and Non-Athletes (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
3 The Effect of Eight Weeks High Intensity Interval Training (HIT) on Irisin Levels in Obese Young Men (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
4 تاثیر اوقات فراغت با تاکید بر دوچرخه سواری در سلامت و نشاط خانواده های شهرستان شیروان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
5 تاثیر بازتوانی قلبی بر ApoA1 و ApoB در مردان میانسال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی
6 تاثیر حاد تمرین قدرتی بر پروتئین واکنشگر سی و فیبرینوژن در مردان میانسال سالم و غیر فعال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر توان هوازی و افسردگی در زنان جوان معلم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کاربردی در ورزش
8 تغییرات سطوح ای- سلکتین و پی- سلکتین در زنان چاق به هشت هفته تمرین تناوبی شدید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
9 مقایسه برخی عوامل خطرزای جدید قلبی عروقی بین جانبازان فعال و غیرفعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کاربردی در ورزش
10 مقایسه تاثیر ورزش های رزمی بر عوامل خطرزای آتروسکلروز در مردان جوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کاربردی در ورزش