دکتر مهرداد شهباز

دکتر مهرداد شهباز دانشیار مهندسی مواد دانشگاه ارومیه

دکتر مهرداد شهباز

Dr. Mehrdad Shahbaz

دانشیار مهندسی مواد دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Strain Inhomogeneity in Vortex Extrusion using Finite Element Method and Response Surface Methodology (دریافت مقاله) مجله شکل دهی مواد دوره: 7، شماره: 2
2 Application of Modified Chebyshev Points to Decrease Residual Stress Noises in Hole-Drilling Method (دریافت مقاله) مجله شکل دهی مواد دوره: 9، شماره: 1
3 Numerical Analysis of Plastic Strain Inhomogeneity in Rectangular Vortex Extrusion (RVE) Process (دریافت مقاله) مجله شکل دهی مواد دوره: 8، شماره: 3
4 بررسی اثر زمان آسیا کاری بر تغییرات ریزساختاری و آنالیز فازی پودر Mg-۳Zn تولید شده به روش آسیا کاری مکانیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 42، شماره: 1
5 بررسی تاثیر کاهش سطح مقطع و زاویه پیچش در توزیع کرنش، آسیب و نیروی فرآیندی در قالب اکستروژن گردابی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 11، شماره: 42
6 تاثیر رفتار کارسختی ماده بر مقدار بشکه ای شدن و توزیع تنش و کرنش در آزمایش فشار با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 4، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Investigation of phase and microstructural features of Ti-۶Al-۴V extra-low interstitial alloy after thermomechanical process (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
2 Numerical Analysis of Process strain rate in Cyclic Extrusion Compression inEqual Channel Angular Pressing (CECAP) by FEM and RSM Methods for CPTi (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
3 Study of damage on Cyclic Extrusion Compression in Equal Channel AngularPressing by Simulation and RSM Methods for CP-Ti (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
4 بررسی تاثیر ویژگی های هندسی قالب اکستروژن گردابی سه دندانه برکرنش پلاستیک موثر با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
5 بررسی تغییرات فازی در فرایند فورج ایمپلنت مفصل ران از جنس Ti-۶Al-۴V (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
6 بررسی عددی و مدلسازی ریاضی ناهمگنی كرنش پلاستیك در روش اكستروژن گردابی مقطع مستطیلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
7 بررسی فازی رفتار آسیاکاری آلیاژ Mg-۳Zn سنتز شده به روش آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
8 بررسی فازی و ریزساختاری پودر تولیدی از براده های آلیاژ Ti-۶Al-۴V به روش آسیاب کاری پرانرژی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
9 بررسی میکروساختاری و رفتار خوردگی آلیاژ تیتانیوم بایو Ti6AL4V-ELIتحت تاثر فرآیند فورج داغ (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
10 طراحی آزمایش و آنالیز المان محدود شاخص ناهمگنی كرنش پلاستیك در روش اكستروژن گردابی مقطع مستطیلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
11 طراحی بهینه ابعاد کانال پلیسه در فرایند فورج ایمپلنت مفصل ران از جنس Ti-۶Al-۴V (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران